Dokumenty do pobrania

Dokumenty obowiązujące w Zespole Szkół w Niebocku w roku szkolnym 2022/23

Zarządzenie Wójta Gminy Dydnia z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Dydnia

Treść zarządzenia


WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA POBYTU DZIECI NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEBOCKU W OKRESIE PANDEMII

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA POBYTU DZIECI NA TERENIE PRZEDSZKOLA GMINNEGO W NIEBOCKU


PRZEDSZKOLE

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola gminnego w Niebocku na okres wakacyjny roku szkolnego 2021/22

Pobierz wniosek — przedszkole — format DOC

Pobierz deklarację — przedszkole — format PDF

1. Wniosek o przyjęcie dzieci do przedszkola w Niebocku na rok szkolny 2022/23

Pobierz wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola — format DOC
Pobierz wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola — format PDF

2. Deklaracja rodzica w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Niebocku na rok szkolny 2022/23

Pobierz deklarację — przedszkole — format DOC

Pobierz deklarację — przedszkole — format PDF

3. Deklaracja potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola w Niebocku

Pobierz formularz potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola w Niebocku — format DOC
Pobierz formularz potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola w Niebocku — format PDF

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

4. Wniosek rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie dziecka do klasy I SP w roku szkolnym 2022/23

Pobierz wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy — format DOC
Pobierz wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy  — format PDF

5. Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych dotycząca przyjęcia do Szkoły Podstawowej od 1 września 2022 roku

Pobierz deklarację dot. przyjęcia dziecka do SP — format DOC
Pobierz deklarację dot. przyjęcia dziecka do SP — format PDF

6. Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia opieki świetlicowej w Zespole Szkół  w Niebocku na rok szkolny 2022/23

Pobierz kartę zapisu dziecka na świetlicę szkolną — format DOC
Pobierz kartę zapisu dziecka na świetlicę szkolną — format PDF

7. Regulamin boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół w Niebocku

 Pobierz regulamin boiska wielofunkcyjnego — format PDF

9. Warunki ubezpieczenia grupowego Compensa

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2022/23