Dokumenty do pobrania

Dokumenty obowiązujące w Zespole Szkół w Niebocku w roku szkolnym 2018/19

1. Wniosek o przyjęcie dzieci do przedszkola w Niebocku na rok szkolny 2018/19

Pobierz wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola — format DOC
Pobierz wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola — format PDF

2. Deklaracja rodziców dotycząca kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/19

Pobierz deklarację o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego — format DOC

Pobierz deklarację o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego — format PDF

3. Deklaracja rodzica w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Niebocku na rok szkolny 2018/19

Pobierz deklarację — przedszkole — format PDF

4. Wniosek rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/19

Pobierz wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I SP — format DOC
Pobierz wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I SP — format PDF

5. Podanie o przyjęcie do Zespołu Szkół w Niebocku na rok szkolny 2017/18

Pobierz podanie o przyjęcie do … - format DOC
Pobierz podanie o przyjęcie do … - format PDF

6. Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia opieki świetlicowej w Zespole Szkół  w Niebocku na rok szkolny 2018/19

Pobierz kartę zapisu dziecka na świetlicę szkolną - format DOC
Pobierz kartę zapisu dziecka na świetlicę szkolną - format PDF

7. Regulamin boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół w Niebocku

 Pobierz regulamin boiska wielofunkcyjnego — format PDF

8. Regulamin ubezpieczenia grupowego w firmie Gothaer

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych „Oświata”

9. Klauzule informacyjne — ochrona danych osobowych

Pobierz Klauzulę informacyjną na temat zdjęć i filmów upublicznianych przez ZS w Niebocku

Pobierz Klauzulę informacyjną dotyczącą monitoringu na terenie ZS w Niebocku

Pobierz Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na terenie ZS w Niebocku