Dokumenty do pobrania

Dokumenty obowiązujące w Zespole Szkół w Niebocku w roku szkolnym 2022/23

Zarządzenie Wójta Gminy Dydnia z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Dydnia

Treść zarządzenia

Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dydnia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

Treść uchwały                               Treść uchwały zmieniającej


WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA POBYTU DZIECI NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEBOCKU W OKRESIE PANDEMII

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA POBYTU DZIECI NA TERENIE PRZEDSZKOLA GMINNEGO W NIEBOCKU


PRZEDSZKOLE

1. Wniosek o przyjęcie dzieci do przedszkola w Niebocku na rok szkolny 2023/24

Pobierz wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola — format DOC
Pobierz wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola — format PDF

3. Deklaracja potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola w Niebocku

Pobierz formularz potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola w Niebocku — format PDF

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

4. Wniosek rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie dziecka do klasy I SP w roku szkolnym 2023/24

Pobierz wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy — format DOC
Pobierz wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy  — format PDF

5. Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych dotycząca przyjęcia do Szkoły Podstawowej

Pobierz deklarację dot. przyjęcia dziecka do SP — format DOC
Pobierz deklarację dot. przyjęcia dziecka do SP — format PDF

6. Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia opieki świetlicowej w Zespole Szkół  w Niebocku na rok szkolny 2022/23

Pobierz kartę zapisu dziecka na świetlicę szkolną — format DOC
Pobierz kartę zapisu dziecka na świetlicę szkolną — format PDF

7. Regulamin boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół w Niebocku

 Pobierz regulamin boiska wielofunkcyjnego — format PDF

8. Warunki ubezpieczenia grupowego Compensa

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2022/23

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Skip to content