Dokumenty do pobrania

Dokumenty obowiązujące w Zespole Szkół w Niebocku w roku szkolnym 2017/18

1. Wniosek o przyjęcie dzieci do przedszkola w Niebocku na rok szkolny 2018/19

Pobierz wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola — format DOC
Pobierz wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola — format PDF

2. Deklaracja rodziców dotycząca kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/19

Pobierz deklarację o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego — format DOC

Pobierz deklarację o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego — format PDF

3. Umowa cywilno-prawna o świadczenie usług dla dzieci w przedszkolu w Niebocku na rok szkolny 2017/18

Pobierz umowę cywilno-prawną z przedszkolem — format DOC
Pobierz umowę cywilno-prawną z przedszkolem — format PDF

4. Wniosek rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/19

Pobierz wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I SP — format DOC
Pobierz wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I SP — format PDF

5. Podanie o przyjęcie do Zespołu Szkół w Niebocku na rok szkolny 2017/18

Pobierz podanie o przyjęcie do … - format DOC
Pobierz podanie o przyjęcie do … - format PDF

6. Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia opieki świetlicowej w Zespole Szkół  w Niebocku na rok szkolny 2017/18

Pobierz kartę zapisu dziecka na świetlicę szkolną - format DOC
Pobierz kartę zapisu dziecka na świetlicę szkolną - format PDF

 

7. Regulamin ubezpieczenia grupowego w firmie Gothaer

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych „Oświata”