Nr Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 4 września 2023 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23–31 grudnia 2023 r.
3. Ferie zimowe 29 stycznia– 11 lutego 2024 r. 
4. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
6. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:- Język polski

- Matematyka

- część z języka obcego nowożytnego

.…..

14 maja 2024 r. 

15 maja 2024 r. 

16 maja 2024 r. 

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21 czerwca 2024 r.

Dni wolne ustalone przez szkołę:

 

Szkoła Podstawowa
20 października 2023 r.
13 listopada 2023 r.
22 grudnia 2023 r.
2 maja 2024 r.
14 — 15 — 16 maja 2024 r.
31 maja 2024 r.