Wychowanie i profilaktyka

Programy wychowawczo — profilaktyczne:

Pobierz Projekt Programu wychowawczo-profilaktycznyego Zespołu Szkół w Niebocku — format PDF

Pobierz Program wychowawczy — Przedszkole — format PDF

        Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 Pobierz dokument — format PDF

 

Procedura postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją lub niedostosowaniem społecznym

 Pobierz procedurę — format PDF

SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM NA CUKRZYCĘ W ZESPOLE SZKÓŁ W NIEBOCKU 

Pobierz procedurę - format PDF

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

 Pobierz zasady — format PDF

Regulamin wpisu do „Złotej Księgi” Zespołu Szkół w Niebocku

Pobierz regulamin wpisu do „Złotej Księgi”

Plan uroczystości i imprez szkolnych na rok 2018/19

Pobierz plan uroczystości i imprez — format PDF