Wychowanie i profilaktyka

Programy wychowawczo — profilaktyczne:

Pobierz Program wychowawczo‐profilaktyczny Zespołu Szkół w Niebocku — format PDF

Pobierz Program wychowawczy — Przedszkole — format PDF


Plan uroczystości i imprez szkolnych na rok 2019/20

Pobierz plan uroczystości i imprez — format PDF

Plan konkursów organizowanych w roku szkolnym 2019/20

Pobierz plan organizacji konkursów — format PDF


Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 Pobierz dokument — format PDF

 

Procedura postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją lub niedostosowaniem społecznym

 Pobierz procedurę — format PDF

Szkolne procedury postępowania z dzieckiem chorym na cukrzycę w Zespole Szkół w Niebocku

                Pobierz procedurę — format PDF

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

 Pobierz zasady — format PDF

Regulamin wpisu do „Złotej Księgi” Zespołu Szkół w Niebocku

Pobierz regulamin wpisu do „Złotej Księgi”