Wychowanie i profilaktyka

Programy wychowawczo — profilaktyczne:

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2022/23:

Pobierz Programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Niebocku — format PDF

Pobierz Program wychowawczy — Przedszkole — format PDF


Plan uroczystości i imprez szkolnych na rok 2021/22

Pobierz plan uroczystości i imprez — format PDF

Plan konkursów organizowanych w roku szkolnym 2021/22

Pobierz plan organizacji konkursów — format PDF


Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Pobierz dokument — format PDF


Procedura postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją lub niedostosowaniem społecznym

 Pobierz procedurę — format PDF

Szkolne procedury postępowania z dzieckiem chorym na cukrzycę w Zespole Szkół w Niebocku

                Pobierz procedurę — format PDF 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

 Pobierz zasady — format PDF


Regulamin wpisu do „Złotej Księgi” Zespołu Szkół w Niebocku

Pobierz regulamin wpisu do „Złotej Księgi”

Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Dydnia, form i zakresu pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach

Pobierz uchwałę — nagrody dla uzdolnionych uczniów

Procedura określająca zasady dokonywania wpisów na świadectwie dotyczących szczególnych osiągnięć ucznia

Pobierz procedurę dokonywania wpisów na świadectwo

 
 
 
Skip to content