Statuty szkół

Statut Przedszkola w Niebocku

Pobierz statut

Zmiany statutu przedszkola z dnia 1 września 2022 roku:
Pobierz zmiany w statucie

Zmiany statutu przedszkola z dnia 1 października 2020 roku:
Pobierz zmiany w statucie

Zmiany statutu przedszkola z dnia 1 września 2022 roku:
Pobierz zmiany w statucie

Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Niebocku

Tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 września 2017 roku

Pobierz statut

Zmiany statutu szkoły podstawowej z dnia 01 września 2022 roku:
Pobierz zmiany w statucie

Zmiany statutu szkoły podstawowej z dnia 30 sierpnia 2021 roku:
Pobierz zmiany w statucie

Zmiany statutu szkoły podstawowej z dnia 18 listopada 2019 roku:
Pobierz zmiany w statucie

 
 
 
Skip to content