Statuty szkół

Statut Przedszkola w Niebocku

Pobierz statut
Zmiany statutu przedszkola z dnia 1 września 2015 roku:
Pobierz zmiany w statucie

Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Niebocku

Tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 września 2017 roku

Pobierz statut

Statut Gimnazjum im. Św. Jana Kantego w Niebocku

Pobierz statut
Zmiany statutu gimnazjum z dnia 1 września 2015 roku:
Pobierz zmiany w statucie