Podręczniki

 

DARMOWE PODRĘCZNIKI DLA SZKOŁY  PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2017/18 BĘDĄ PRZEKAZYWANE UCZNIOM NA POCZĄTKU WRZEŚNIA.

PROGRAMEM DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW NIE JEST OBJĘTA RELIGIA W ZWIĄZKU Z CZYM OBOWIĄZKIEM RODZICÓW JEST ZAKUP ODPOWIEDNICH PODRĘCZNIKÓW.

Zestawy podręczników obowiązujące w roku szkolnym 2017/18

w Szkole Podstawowej w Niebocku

Klasa I

Zestaw podręczników dla klasy I

obowiązujący w Szkole Podstawowej w Niebocku w roku szkolnym 2017/18

UWAGA!

DARMOWE PODRĘCZNIKI DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2017/18 DO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I JĘZYKA ANGIELSKIEGO BĘDĄ PRZEKAZYWANE UCZNIOM NA POCZĄTKU WRZEŚNIA

PROGRAMEM DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW NIE JEST OBJĘTA RELIGIA, W ZWIĄZKU Z CZYM, OBOWIĄZKIEM RODZICÓW JEST ZAKUP PONIŻSZEGO PODRĘCZNIKA:

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Religia „Jesteśmy rodziną Pana Jezusa” Ks. Piotr Goliszek GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej
Klasa II

Zestaw podręczników dla klasy II

obowiązujący w Szkole Podstawowej w Niebocku w roku szkolnym 2017/18

UWAGA!

DARMOWE PODRĘCZNIKI DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2017/18 DO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I JĘZYKA ANGIELSKIEGO BĘDĄ PRZEKAZYWANE UCZNIOM NA POCZĄTKU WRZEŚNIA

PROGRAMEM DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW NIE JEST OBJĘTA RELIGIA, W ZWIĄZKU Z CZYM, OBOWIĄZKIEM RODZICÓW JEST ZAKUP PONIŻSZEGO PODRĘCZNIKA:

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Religia „Kochamy Pana Jezusa” red. ks. Piotr Goliszek GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej
Klasa III

Zestaw podręczników dla klasy III

obowiązujący w Szkole Podstawowej w Niebocku w roku szkolnym 2017/18

UWAGA!

DARMOWE PODRĘCZNIKI DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2017/18 DO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I JĘZYKA ANGIELSKIEGO BĘDĄ PRZEKAZYWANE UCZNIOM NA POCZĄTKU WRZEŚNIA

PROGRAMEM DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW NIE JEST OBJĘTA RELIGIA, W ZWIĄZKU Z CZYM, OBOWIĄZKIEM RODZICÓW JEST ZAKUP PONIŻSZEGO PODRĘCZNIKA:

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Religia „Przyjmujemy Pana Jezusa” red. ks. Piotr Goliszek GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej
Klasa IV
Pobierz zestaw podręczników dla klasy IV

UWAGA!

DARMOWE PODRĘCZNIKI DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2017/18 BĘDĄ PRZEKAZYWANE UCZNIOM NA POCZĄTKU WRZEŚNIA.

PROGRAMEM DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW NIE JEST OBJĘTA RELIGIA, W ZWIĄZKU Z CZYM, OBOWIĄZKIEM RODZICÓW JEST ZAKUP PONIŻSZEGO PODRĘCZNIKA.

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Religia „Jestem Chrześcijaninem” red. ks. Waldemar Janiga GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej

Zestaw podręczników dla klasy IV

obowiązujący w Szkole Podstawowej w Niebocku w roku szkolnym 2017/18

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Język polski „Słowa z uśmiechem” podręcznik, zeszyt ćwiczeń E. Horwath, A. Żegleń WSiP
2. Matematyka “Matematyka 4” podręcznik, zeszyt ćwiczeń Barbara Dubiecka‐Kruk, Piotr Piskorski WSiP
3. Język angielski „Brainy” klasa 4 podręcznik, zeszyt ćwiczeń Nick Beare MacMillan
4. Historia „Wczoraj i dziś” podręcznik Bogumiła Olszewska, Grzegorz Wojciechowski Nowa Era
5. Plastyka Plastyka 4 — podręcznik Stanisław K. Stopczyk WSiP
6. Przyroda Przyroda — podręcznik Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofto WSiP
7. Zajęcia komputerowe „Teraz bajty” podręcznik Grażyna Koba MiGra
8. Religia „Jestem chrześcijaninem” red. ks. Waldemar Janiga GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej
9. Muzyka „Klucz do muzyki” podręcznik U. Smoczyńska,K. Jakóbczak‐Drążek, A. Sołtysik WSiP
10. Technika Technika 4–6 cz. 1 podręcznik Urszula Białka, Jerzy Chrabąszcz OPERON
Klasa V
Pobierz zestaw podręczników dla klasy V

UWAGA!

DARMOWE PODRĘCZNIKI DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2017/18 BĘDĄ PRZEKAZYWANE UCZNIOM NA POCZĄTKU WRZEŚNIA.

PROGRAMEM DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW NIE JEST OBJĘTA RELIGIA, W ZWIĄZKU Z CZYM, OBOWIĄZKIEM RODZICÓW JEST ZAKUP PONIŻSZEGO PODRĘCZNIKA.

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Religia „Wierzę w Boga” red. ks. Waldemar Janiga GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej

Zestaw podręczników dla klasy V

obowiązujący w Szkole Podstawowej w Niebocku w roku szkolnym 2017/18

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Język polski „Słowa z uśmiechem” podręcznik, zeszyt ćwiczeń E. Horwath, A. Żegleń WSiP
2. Matematyka “Matematyka wokół nas” podręcznik, zeszyt ćwiczeń H. Lewicka, M. Kowalczyk WSiP
3. Język angielski New Hot Spot 2 – podręcznik, zeszyt ćwiczeń Colin Granger MacMillan
4. Historia „Wczoraj i dziś” podręcznik do historii i społeczeństwa Grzegorz Wojciechowski Nowa Era
5. Przyroda „Tajemnice przyrody” podręcznik M. Marko‐Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz Nowa Era
6. Zajęcia komputerowe „Z nowym bitem” Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klasa V — podręcznik Grażyna Koba MiGra
7. Religia „Wierzę w Boga” — podręcznik red. ks. Waldemar Janiga GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej
8. Muzyka „Klucz do muzyki” podręcznik U. Smoczyńska, K. Jakóbczak‐Drążek, A. Sołtysik WSiP
9. Zajęcia techniczne Zajęcia techniczne‐ część techniczna. Seria „Odkrywamy na nowo” Zajęcia techniczne‐ część komunikacyjna. Seria „Odkrywamy na nowo” U. Białka, J. Chrabąszcz OPERON
10. Plastyka Plastyka podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej Stanisław K. Stopczyk WSiP
Klasa VI
Pobierz zestaw podręczników dla klasy VI

UWAGA!

DARMOWE PODRĘCZNIKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2017/18 BĘDĄ PRZEKAZYWANE UCZNIOM NA POCZĄTKU WRZEŚNIA.

PROGRAMEM DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW NIE JEST OBJĘTA RELIGIA, W ZWIĄZKU Z CZYM, OBOWIĄZKIEM RODZICÓW JEST ZAKUP PONIŻSZEGO PODRĘCZNIKA.

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Religia „Wierzę w Kościół” red. ks. Waldemar Janiga GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej

Zestaw podręczników dla klasy VI

obowiązujący w Szkole Podstawowej w Niebocku w roku szkolnym 2017/18

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Język polski „Słowa z uśmiechem” podręcznik, zeszyt ćwiczeń Ewa Horwath, Anita Żegleń WSiP
2. Matematyka “Matematyka wokół nas” podręcznik, zeszyt ćwiczeń Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk WSiP
3. Język angielski New Hot Spot 3 – podręcznik, zeszyt ćwiczeń Colin Granger MacMillan
4. Historia „Wczoraj i dziś” podręcznik Grzegorz Wojciechowski Nowa Era
5. Przyroda „Tajemnice przyrody” podręcznik Joanna Stawarz Feliks Szlajfer Nowa Era
6. Zajęcia komputerowe „Z nowym bitem” podręcznik Grażyna Koba MiGra
7. Religia „Wierzę w Kościół” red. ks. Waldemar Janiga GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej
8. Muzyka „Klucz do muzyki” podręcznik Urszula Smoczyńska, K.Jakóbczak- Drążek, Agnieszka Sołtysik WSiP
9. Zajęcia techniczne „Technika‐ część techniczna”, „Technika‐ część komunikacyjna” Urszula Białka, Jerzy Chrabąszcz OPERON
10. Plastyka Plastyka 6 S. Stopczyk, B. Neubart, J. Chołaścińska WSiP
Klasa VII
Pobierz zestaw podręczników dla klasy VII

UWAGA!

DARMOWE PODRĘCZNIKI DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2017/18 BĘDĄ PRZEKAZYWANE UCZNIOM NA POCZĄTKU WRZEŚNIA.

PROGRAMEM DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW NIE JEST OBJĘTA RELIGIA, W ZWIĄZKU Z CZYM, OBOWIĄZKIEM RODZICÓW JEST ZAKUP PONIŻSZEGO PODRĘCZNIKA.

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Religia „Wierzę w Boga” red. ks. Waldemar Janiga GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej

Zestaw podręczników dla klasy VII

obowiązujący w Szkole Podstawowej w Niebocku w roku szkolnym 2017/18

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Język polski „Myśli i słowa” podręcznik, zeszyt ćwiczeń E. Nowak, J. Gaweł WSiP
2. Matematyka “Matematyka 7” podręcznik , zeszyt ćwiczeń A. Makowski, T. Masłowski WSiP
3. Język angielski „All Clear” klasa 7 podręcznik, zeszyt ćwiczeń Patric Howarth, Patricia Reilly MacMillan
4. Język niemiecki „Aha Neu” klasa 7 podręcznik, zeszyt ćwiczeń WSiP
5. Historia „Wczoraj i dziś” podręcznik J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz Nowa Era
6. Biologia „Biologia” podręcznik E. Jastrzębska, E. Kłos WSiP
7. Chemia „Ciekawa chemia” podręcznik H. Gulińska, J. Smolińska WSiP
8. Geografia „Planeta nowa” podręcznik R. Malarz, M. Szubert Nowa Era
9. Fizyka Świat fizyki” podręcznik WSiP
10. Informatyka „Teraz bajty” podręcznik Grażyna Koba MiGra
11. Religia „Spotykam Twoje słowa”podręcznik red. ks. Paweł Mąkosa GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej
12. Muzyka „Klucz do muzyki” podręcznik Urszula Smoczyńska, K.Jakóbczak- Drążek, Agnieszka Sołtysik WSiP
13. Plastyka Plastyka 7 podręcznik S. Stopczyk WSiP

Zestawy podręczników obowiązujące w roku szkolnym 2017/18

w Gimnazjum w Niebocku

Klasa II
Pobierz zestaw podręczników dla klasy II

UWAGA !!!

DARMOWE PODRĘCZNIKI DLA KLASY II GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2017/18 BĘDĄ PRZEKAZYWANE UCZNIOM NA POCZĄTKU WRZEŚNIA.

PROGRAMEM DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW NIE JEST OBJĘTA RELIGIA W ZWIĄZKU Z CZYM OBOWIĄZKIEM RODZICÓW JEST ZAKUP TEGO PODRĘCZNIKA:

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Religia „Z Tobą idę przez życie” Red. Ks. Paweł Mąkosa GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej

 

Zestaw podręczników dla klasy II

obowiązujący w Gimnazjum w Niebocku w roku szkolnym 2017/18

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Religia „Z Tobą idę przez życie” red. ks. Paweł Mąkosa GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej
2. Język polski „Opisać świat” podręcznik, zeszyt ćwiczeń Maciej Szulc Nowa Era
3. Język angielski dla zaawansowanych „Interface 2” Podręcznik, zeszyt ćwiczeń Emma Heyderman, Fiona Mauchline Macmillan Polska
4. Język niemiecki dla początkujących „Meine Deutschtour” Podręcznik, zeszyt ćwiczeń E. Kościelniak –Walewska Nowa Era
5. Historia „Historia” klasa II podręcznik dla gimnazjum Jacek Chachaj, Janusz Drob, Leszek Wojciechowski PWN
6. Wiedza o społeczeństwie „Bliżej świata” podręcznik Maria Wesołowska‐Starnawska, Andrzej Pilipiuk, Witold Starnawski Nowa Era
7. Fizyka „Świat Fizyki” podręcznik Barbara Sagnowska WSiP
8. Biologia „Ciekawa biologia” Podręcznik do gimnazjum część 2 E. Kłos, W. Kofta, M.Kukier –Wyrwicka, H. Werblan — Jakubiec WSiP
9. Chemia „Ciekawa chemia” część 2 Podręcznik dla gimnazjum Hanna Gulińska, Janina Smolińska WSiP
10. Geografia „Puls Ziemi” podręcznik B. Dobosik, A. Hibszer, J. Soja Nowa Era
11. Matematyka „Liczy się Matematyka” Podręcznik, zeszyt ćwiczeń A. Makowski, T. Masłowski, A. Toruńska WSiP
Klasa III
Pobierz zestaw podręczników dla klasy III

UWAGA!

DARMOWE PODRĘCZNIKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2017/18 BĘDĄ PRZEKAZYWANE UCZNIOM NA POCZĄTKU WRZEŚNIA.

PROGRAMEM DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW NIE JEST OBJĘTA RELIGIA, W ZWIĄZKU Z CZYM, OBOWIĄZKIEM RODZICÓW JEST ZAKUP PONIŻSZEGO PODRĘCZNIKA.

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Religia „Wierzę w Boga” red. ks. Waldemar Janiga GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej

Zestaw podręczników dla klasy III

obowiązujący w Gimnazjum w Niebocku w roku szkolnym 2017/18

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Religia „Żyję Twoją miłością” podręcznik do klasy III gimnazjum Red. ks. P. Mąkosa GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej
2. Język polski „Po polsku” podręcznik dla klasy III J. Malczewska, J. Olech, L. Adrabińska‐Pacuła, A. Hącia PWN
3. Język angielski dla zaawansowanych „New Inspiration 3” podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Judy Garton‐Sprenger, Philip Browse Macmillan Polska
4. Język niemiecki Aha Neu 3a i 3b. Kurs podstawowy Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk WSiP
6. Historia „Historia. Wiek XIX i wielka wojna”.Podręcznik dla gimnazjum klasa III” Jacek Chabaj PWN
7. Wiedza o społeczeństwie „Bliżej świata” Podręcznik dla gimnazjum. Klasa III Maria Wesołowska‐Starnawska PWN
8. Matematyka „Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy III gimnazjum” , ćwiczenia Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
9. Fizyka „Świat fizyki” Barbara Saganowska ZamKor
10. Biologia „Bliżej biologii” gimnazjum. Podręcznik część 3 Ewa Jastrzębska, Ewa Pyłka‐Gutowska WSiP
11. Chemia „Ciekawa chemia” część 3 Podręcznik dla gimnazjum Hanna Gulińska, Janina Smolińska WSiP
12. Geografia „Puls Ziemi” Podręcznik do geografii do klasy III gimnazjum + zeszyt ćwiczeń Roman Malarz Nowa Era
13. Informatyka Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (klasa I‐III) Jolanta Pańczyk HELION
14. Edukacja dla bezpieczeństwa „Edukacja dla bezpieczeństwa” Podręcznik dla gimnazjum Bogusława Breitkopf, Dariusz Czyżow WSiP