Podręczniki

 

DARMOWE PODRĘCZNIKI DLA SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/23 BĘDĄ PRZEKAZYWANE UCZNIOM NA POCZĄTKU WRZEŚNIA.

PROGRAMEM DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW NIE JEST OBJĘTA RELIGIA W ZWIĄZKU Z CZYM OBOWIĄZKIEM RODZICÓW JEST ZAKUP ODPOWIEDNICH PODRĘCZNIKÓW.

Zestawy podręczników obowiązujące w roku szkolnym 2022/23

w Szkole Podstawowej w Niebocku

Klasa I

Zestaw podręczników dla klasy I

obowiązujący w Szkole Podstawowej w Niebocku w roku szkolnym 2022/23

UWAGA!

DARMOWE PODRĘCZNIKI DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/23 DO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I JĘZYKA ANGIELSKIEGO BĘDĄ PRZEKAZYWANE UCZNIOM NA POCZĄTKU WRZEŚNIA

PROGRAMEM DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW NIE JEST OBJĘTA RELIGIA, W ZWIĄZKU Z CZYM, OBOWIĄZKIEM RODZICÓW JEST ZAKUP PONIŻSZEGO PODRĘCZNIKA:

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Religia „Bóg naszym Ojcem” Ks. Piotr Goliszek GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej

Zestaw podręczników dla klasy I

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Edukacja wczesnoszkolna „Szkolni przyjaciele” Praca zbiorowa: cz. humanist. E.Schumacher, I.Zarzycka

cz. matemat.

J. Hanisz

WSiP
2. Język angielski TIGER and Friends  1 Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro MacMillan
3. Religia „Bóg naszym Ojcem” Ks. Piotr Goliszek GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej
Klasa II

Zestaw podręczników dla klasy II

obowiązujący w Szkole Podstawowej w Niebocku w roku szkolnym 2022/23

UWAGA!

DARMOWE PODRĘCZNIKI DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/23 DO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I JĘZYKA ANGIELSKIEGO BĘDĄ PRZEKAZYWANE UCZNIOM NA POCZĄTKU WRZEŚNIA

PROGRAMEM DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW NIE JEST OBJĘTA RELIGIA, W ZWIĄZKU Z CZYM, OBOWIĄZKIEM RODZICÓW JEST ZAKUP PONIŻSZEGO PODRĘCZNIKA:

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Religia „Bóg daje nam Jezusa” red. ks. Piotr Goliszek GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej

Zestaw podręczników dla klasy II

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Edukacja wczesnoszkolna „Szkolni przyjaciele” Praca zbiorowa: cz. humanist. E. Schumacher, I. Zarzycka

cz. matemat. J. Hanisz

WSiP
2. Edukacja informatyczna „Kalejdoskop ucznia” — płyta WSiP
3. Język angielski TIGER and Friends 2 Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro MacMillan
4. Religia „Kochamy Pana Jezusa” Ks. Piotr Goliszek GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej
Klasa III

Zestaw podręczników dla klasy III

obowiązujący w Szkole Podstawowej w Niebocku w roku szkolnym 2022/23

UWAGA!

DARMOWE PODRĘCZNIKI DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/23 DO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I JĘZYKA ANGIELSKIEGO BĘDĄ PRZEKAZYWANE UCZNIOM NA POCZĄTKU WRZEŚNIA

PROGRAMEM DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW NIE JEST OBJĘTA RELIGIA, W ZWIĄZKU Z CZYM, OBOWIĄZKIEM RODZICÓW JEST ZAKUP PONIŻSZEGO PODRĘCZNIKA:

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Religia „Jezus przychodzi
do nas”
red. ks. Piotr Goliszek GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej

Zestaw podręczników dla klasy III

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Edukacja wczesnoszkolna „Szkolni
przyjaciele”
Praca zbiorowa: cz. humanist.
E. Schumacher,
I. Zarzycka
cz. mateamt.
J. Hanisz
WSiP
2. Edukacja informatyczna „Kalejdoskop
ucznia” — płyta
WSiP
3. Język angielski TIGER and Friends 3 Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro MacMillan
4. Religia „Jezus przychodzi
do nas”
Ks. Piotr Goliszek GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej
Klasa IV

UWAGA!

DARMOWE PODRĘCZNIKI DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/23 BĘDĄ PRZEKAZYWANE UCZNIOM NA POCZĄTKU WRZEŚNIA.

PROGRAMEM DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW NIE JEST OBJĘTA RELIGIA, W ZWIĄZKU Z CZYM, OBOWIĄZKIEM RODZICÓW JEST ZAKUP PONIŻSZEGO PODRĘCZNIKA.

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Religia „Jestem Chrześcijaninem” red. ks. W. Janiga GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej

Zestaw podręczników dla klasy IV

obowiązujący w Szkole Podstawowej w Niebocku w roku szkolnym 2022/23

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Język polski „Słowa z uśmiechem” podręcznik, zeszyt ćwiczeń E. Horwath, A. Żegleń WSiP
2. Matematyka „Matematyka 4” podręcznik, zeszyt ćwiczeń Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski WSiP
3. Język angielski „Brainy” klasa 4 podręcznik, zeszyt ćwiczeń Nick Beare MacMillan
4. Historia „Wczoraj i dziś” podręcznik Bogumiła Olszewska, Grzegorz Wojciechowski Nowa Era
5. Plastyka „Plastyka 4″ — podręcznik Wojciech Sygut
Marzena Kwiecień
MAC
6. Przyroda „Przyroda 4″ — podręcznik Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofto WSiP
7. Informatyka „Teraz bajty” podręcznik Grażyna Koba MiGra
8. Religia „Jestem Chrześcijaninem” red. ks. W. Janiga GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej
9. Muzyka „Klucz do muzyki” podręcznik U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysik WSiP
10. Technika „Technika 4–6″ cz. 1 podręcznik cz. komunikacyjna Urszula Białka, Jerzy Chrabąszcz OPERON
Klasa V

UWAGA!

DARMOWE PODRĘCZNIKI DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/23 BĘDĄ PRZEKAZYWANE UCZNIOM NA POCZĄTKU WRZEŚNIA.

PROGRAMEM DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW NIE JEST OBJĘTA RELIGIA, W ZWIĄZKU Z CZYM, OBOWIĄZKIEM RODZICÓW JEST ZAKUP PONIŻSZEGO PODRĘCZNIKA.

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Religia „Bóg poszukuje człowieka” red. ks. Waldemar Janiga GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej

Zestaw podręczników dla klasy V

obowiązujący w Szkole Podstawowej w Niebocku w roku szkolnym 2022/23

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Język polski „Słowa z uśmiechem” podręcznik, zeszyt ćwiczeń E. Horwath, A. Żegleń WSiP
2. Matematyka “Matematyka 5” podręcznik, zeszyt ćwiczeń B. Dubiecka-Kruk, P. Piskorski WSiP
3. Język angielski „Brainy” klasa 5 – podręcznik, zeszyt ćwiczeń Nick Beare MacMillan
4. Historia „Wczoraj i dziś” podręcznik Grzegorz Wojciechowski Nowa Era
5. Geografia „Planeta Nowa”-podręcznik F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz Nowa Era
6. Biologia „Biologia 5″ — podręcznik E. Jastrzębska, E. Kłos, E. Pyłka-Gutowska WSiP
7. Informatyka „Teraz bajty” Podręcznik kl V Grażyna Koba MiGra
8. Religia „Bóg poszukuje człowieka” red. ks. Waldemar Janiga GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej
9. Muzyka „Klucz do muzyki” podręcznik K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysik, W. Sołtysik WSiP
10. Plastyka „Plastyka 5″ podręcznik W. Sygut
M. Kwiecień
MAC
11. Technika „Technika 4–6″ część 1  U. Białka OPERON
Klasa VI

UWAGA!

DARMOWE PODRĘCZNIKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/23 BĘDĄ PRZEKAZYWANE UCZNIOM NA POCZĄTKU WRZEŚNIA.

PROGRAMEM DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW NIE JEST OBJĘTA RELIGIA, W ZWIĄZKU Z CZYM, OBOWIĄZKIEM RODZICÓW JEST ZAKUP PONIŻSZEGO PODRĘCZNIKA.

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Religia „Jezus Chrystus nas zbawia” red. ks. Waldemar Janiga GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej

Zestaw podręczników dla klasy VI

obowiązujący w Szkole Podstawowej w Niebocku w roku szkolnym 2022/23

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Język polski „Słowa z uśmiechem” podręcznik, zeszyt ćwiczeń Ewa Horwath, Anita Żegleń WSiP
2. Matematyka “Matematyka 6” podręcznik, zeszyt ćwiczeń Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski WSiP
3. Język angielski „Brainy 3″ podręcznik, zeszyt ćwiczeń Nick Beare MacMillan
4. Historia „Wczoraj i dziś”  6 podręcznik Grzegorz Wojciechowski Nowa Era
5. Geografia „Planeta Nowa”-podręcznik T. Rachwał, R. Malarz Nowa Era
6. Biologia „Biologia 6 podręcznik E. Jastrzębska, E. Kłos, E. Pyłka-Gutowska WSiP
7. Informatyka „Teraz bajty” podręcznik kl VI Grażyna Koba MiGra
8. Religia „Jezus Chrystus nas zbawia” red. ks. Waldemar Janiga GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej
9. Muzyka „Klucz do muzyki” podręcznik Urszula Smoczyńska, K.Jakóbczak- Drążek, Agnieszka Sołtysik WSiP
10. Plastyka „Plastyka 6″ podręcznik W. Sygut
M. Kwiecień
MAC
11. Technika „Technika 4–6″ część 2 Urszula Białka OPERON
Klasa VII

UWAGA!

DARMOWE PODRĘCZNIKI DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/23 BĘDĄ PRZEKAZYWANE UCZNIOM NA POCZĄTKU WRZEŚNIA.

PROGRAMEM DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW NIE JEST OBJĘTA RELIGIA, W ZWIĄZKU Z CZYM, OBOWIĄZKIEM RODZICÓW JEST ZAKUP PONIŻSZEGO PODRĘCZNIKA.

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Religia „Bóg wskazuje nam drogę” red. ks. Waldemar
Janiga
GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej

Zestaw podręczników dla klasy VII

obowiązujący w Szkole Podstawowej w Niebocku w roku szkolnym 2022/23

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Język polski „Myśli i słowa” podręcznik, zeszyt ćwiczeń E. Nowak, J. Gaweł WSiP
2. Matematyka “Matematyka 7” podręcznik, zeszyt ćwiczeń A. Makowski, T. Masłowski WSiP
3. Język angielski Repetytorium ósmoklasisty cz.1 podręcznik, zeszyt ćwiczeń Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowtes MacMillan
4. Język niemiecki Maximal 1 podręcznik, zeszyt ćwiczeń G. Motta, C. Brass, E. Krulak-Kempisty Klett
5. Historia „Wczoraj i dziś” podręcznik J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz Nowa Era
6. Biologia „Biologia” podręcznik E. Jastrzębska, E. Kłos WSiP
7. Chemia „Ciekawa chemia” podręcznik H. Gulińska, J. Smolińska WSiP
8. Geografia „Planeta Nowa” podręcznik R. Malarz, M. Szubert Nowa Era
9. Fizyka Świat fizyki” podręcznik WSiP
10. Informatyka „Teraz bajty” podręcznik Grażyna Koba MiGra
11. Religia „Bóg wskazuje nam drogę” red. ks. Waldemar
Janiga
GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej
12. Muzyka „Klucz do muzyki” podręcznik Urszula Smoczyńska, K.Jakóbczak- Drążek, Agnieszka Sołtysik WSiP
13. Plastyka Plastyka 7 podręcznik S. Stopczyk WSiP

Klasa VIII

UWAGA !!!

DARMOWE PODRĘCZNIKI DLA KLASY VIII NA ROK SZKOLNY 2022/23 BĘDĄ PRZEKAZYWANE UCZNIOM NA POCZĄTKU WRZEŚNIA.

PROGRAMEM DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW NIE JEST OBJĘTA RELIGIA W ZWIĄZKU Z CZYM OBOWIĄZKIEM RODZICÓW JEST ZAKUP TEGO PODRĘCZNIKA:

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Religia „Z Tobą idę przez życie” red. ks. Paweł Mąkosa GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej

Zestaw podręczników dla klasy VIII

obowiązujący w Szkole Podstawowej w Niebocku w roku szkolnym 2022/23

L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo
1. Język polski „Myśli i słowa” podręcznik, zeszyt ćwiczeń E. Nowak, J. Gaweł WSiP
2. Matematyka “Matematyka 8” podręcznik , zeszyt ćwiczeń A. Dubiecka, B. Dubiecka-Kruk, E. Malicka WSiP
3. Język angielski Repetytorium ósmoklasisty cz.1 podręcznik, zeszyt ćwiczeń Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowtes MacMillan
4. Język niemiecki Maximal  2 podręcznik, zeszyt ćwiczeń G. Motta, C. Brass, E. Krulak-Kempisty Klett
5. Historia „Wczoraj i dziś” klasa 8,  podręcznik R. Śniegocki, A. Zielińska Nowa Era
6. Wiedza o społeczeństwie „Dziś i jutro” podręcznik do wos‑u dla szkoły podstawowej I. Janicka, A. Janicki Nowa Era
7. Biologia „Biologia” podręcznik klasa 8 E. Jastrzębska, E. Kłos, W. Kofta WSiP
8. Chemia „Ciekawa chemia” podręcznik klasa 8 H. Gulińska, J. Smolińska WSiP
9. Geografia „Planeta nowa” podręcznik T. Rachwał, D. Szczypiński Nowa Era
10. Fizyka „Świat fizyki” podręcznik B. Sagnowska WSiP
11. Informatyka „Teraz bajty” podręcznik klasa 8 Grażyna Koba MiGra
12. Religia „Z Tobą idę przez życie” podręcznik red. ks. Paweł Mąkosa GAUDIUM Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej
13. Edukacja dla bezpieczeństwa „Edukacja dla bezpieczeństwa” podręcznik 8 B. Breitkopf, D. Czyżow WSiP
 
 
 
Skip to content