Nauczyciele

Dyrekcja Zespołu Szkół w Niebocku

Dyrektor — mgr Bożena Chorążak — fizyka

Z‐ca dyrektora — mgr Renata Sieńczak — matematyka

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Niebocku

 • ks. mgr Paweł Bajger — religia
 • mgr Regina Myćka — wychowanie przedszkolne
 • mgr Małgorzata Dmitrzak — wychowanie przedszkolne
 • mgr Ewelina Kondracka — wychowanie przedszkolne, nauczyciel wspomagający
 • mgr Ewa Hołówka — nauczanie zintegrowane
 • mgr Alicja Adamska — nauczanie zintegrowane
 • mgr Jadwiga Rajtar — Żaczek — nauczanie zintegrowane, zajęcia komputerowe, informatyka
 • mgr Ewa Zawada — Chorążak — język polski, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Małgorzata Adamska — język polski, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Anna Sobaś‐Bodzioch — język polski, logopedia, nauczyciel wspomagający
 • mgr Marzena Czerkies — język polski, historia, biblioteka
 • mgr Salomea Golla — język angielski
 • mgr Ewa Wojnicka — język angielski
 • mgr Anna Pocałuń — język niemiecki, terapia pedagogiczna
 • mgr Krzysztof Cipora — historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka
 • mgr Jolanta Irzyk — matematyka, muzyka
 • mgr Beata Holik — matematyka, geografia
 • mgr Beata Ziółkoś — Florek — matematyka, zajęcia rewalidacyjne, technika
 • mgr Dorota Adamska — biologia, chemia, przyroda
 • mgr Beata Dżoń — przyroda, zajęcia komputerowe, informatyka
 • mgr Halina Żak — Ruszel — plastyka, zajęcia artystyczne, terapia pedagogiczna, wychowanie fizyczne
 • mgr Piotr Ruszel — technika, wychowanie fizyczne
 • mgr Elżbieta Pocałuń — wychowanie fizyczne
 • mgr Dariusz Klimowicz — zajęcia taneczne „Małej Kalinki”
 • mgr Piotr Szul — edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Barbara Bocoń — pedagog szkolny
 • mgr Marcin Kapuściński — psycholog szkolny