Nauczyciele

Dyrekcja Zespołu Szkół w Niebocku

Dyrektor — mgr Bożena Chorążak — fizyka, matematyka, organizacja i zarządzanie oświatą

Z‑ca dyrektora — mgr Renata Sieńczak — matematyka, edukacja przedszkolna, organizacja i zarządzanie oświatą

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Niebocku

 • ks. mgr Andrzej Szkoła — religia
 • ks. mgr  Szczepan Wiśniewski  — religia
 • mgr Regina Myćka — edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • mgr Małgorzata Dmitrzak — edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • mgr Elżbieta Wilusz — edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Justyna Batruch — edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • mgr Monika Klimowicz — edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, język angielski
 • mgr Ewelina Pałys — język polski, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • mgr Anna Sobaś-Bodzioch — język polski, historia, terapia pedagogiczna, logopedia, surdopedagogika, oligofrenopedagogika
 • mgr Małgorzata Klimkowska — edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna
 • mgr Ewa Hołówka — edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • mgr Alicja Adamska — edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • mgr Jadwiga Rajtar — Żaczek — edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, informatyka, oligofrenopedagogika, muzyka, rytmika
 • mgr Ewa Zawada — Chorążak — język polski, oligofrenopedagogika, plastyka
 • mgr Małgorzata Adamska — język polski, wychowanie do życia w rodzinie, religia, edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • mgr Marzena Czerkies — język polski, historia, bibliotekarstwo
 • mgr Ewa Wojnicka — język angielski, nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne, oligofrenopedagogika, edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • mgr Anna Pocałuń — język niemiecki, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne, metodyka nauczania języka angielskiego
 • mgr Krzysztof Cipora — historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, technika
 • mgr Beata Holik — matematyka, geografia, informatyka, fizyka
 • mgr Beata Ziółkoś — Florek — matematyka, technika, oligofrenopedagogika, wychowanie fizyczne
 • mgr Beata Dżoń — technika, informatyka, przyroda, wychowanie fizyczne, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, organizacja i zarządzanie oświatą, biologia, chemia
 • mgr Elżbieta Pocałuń — wychowanie fizyczne
 • mgr Wioletta Ryń — wychowanie fizyczne
 • mgr Piotr Szul — edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr   Elżbieta Kopija ‑Piskorowska — doradztwo zawodowe
 • mgr Barbara Bocoń — pedagog szkolny
 • mgr Marcin Kapuściński — psycholog szkolny