Kalendarz roku szkolnego 2020/21

Nr Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23–31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe 1 lutego– 14 lutego 2021 r. 
4. Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r. 
6. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

- Język polski

- Matematyka

- część z języka obcego nowożytnego

.…..

25 maja 2021 r. 

26 maja 2021 r. 

27 maja 2021 r. 

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 25 czerwca 2021 r.

Wolne dni ustalone przez szkołę:

Szkoła Podstawowa

14 października 2020 r.
2 listopada 2020 r.
4 — 5 stycznia 2021 r.
25 — 26 — 27 maja 2021 r.
4 czerwca 2021 r.