Kalendarz roku szkolnego 2022/23

Nr Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2022 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23–31 grudnia 2022 r.
3. Ferie zimowe 16 stycznia– 29 stycznia2023 r. 
4. Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r. 
6. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

- Język polski

- Matematyka

- część z języka obcego nowożytnego

.…..

23 maja 2023 r. 

24 maja 2023 r. 

25 maja 2023 r. 

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 23 czerwca 2023 r.

Propozycja wolnych dni ustalonych przez szkołę:

Szkoła Podstawowa

31 października 2022 r.
2 maja 2023 r.
23 — 24 — 25 maja 2023 r.
9 czerwca 2023 r.
21, 22 czerwca 2023 r.
 
 
 
Skip to content