Kalendarz roku szkolnego 2021/22

Nr Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2021 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23–31 grudnia 2021 r.
3. Ferie zimowe 14 lutego– 27 lutego 2022 r. 
4. Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. 
6. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

- Język polski

- Matematyka

- część z języka obcego nowożytnego

.…..

24 maja 2022 r. 

25 maja 2022 r. 

26 maja 2022 r. 

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 24 czerwca 2022 r.

Wolne dni ustalone przez szkołę:

Szkoła Podstawowa

14 października 2021 r.
12 listopada 2021 r.
7 stycznia 2022 r.
2 maja 2022 r.
24 — 25 — 26 maja 2022 r.
17 czerwca 2022 r.