Kalendarz roku szkolnego 2017/18

Nr Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 4 września 2017 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23–31 grudnia 2017 r.
3. Ferie zimowe 29 stycznia–11 lutego 2018 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca–3 kwietnia 2018 r.
6. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna

- część matematyczno – przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

.…..

18 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

20 kwietnia 2018 r.

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 22 czerwca 2018 r.

Wolne dni ustalone przez szkołę:

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum
2–3.11.2017 r. 2–3.11.2017 r.
18–20.04.2018 r. 18–20.04.2018 r.
2.05.2018 r. 2.05.2018 r.
4.05.2018 r. 4.05.2018 r.
1.06.2018 r.

1.06.2018 r.