Kalendarz roku szkolnego 2018/19

Nr Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23–31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe 11 lutego – 24 lutego 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
6. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna

- część matematyczno – przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

.…..

10 kwietnia 2019 r.

11 kwietnia 2019 r.

12 kwietnia 2019 r.

7. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

- Język polski

- Matematyka

- część z języka obcego nowożytnego

.…..

15 kwietnia 2019 r.

16 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21 czerwca 2019 r.

Wolne dni ustalone przez szkołę:

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum
2.11.2018 r. 2.11.2018 r.
10–12.04.2019 r. 10–12.04.2019 r.
15–17.04.2019 r. 15–17.04.2019 r.
2.05.2019 r. 2.05.2019 r.