Innowacje pedagogiczne

W Zespole Szkół w Niebocku realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

  • „W magicznym świecie książek — czytanie jako motywacja do rozwoju” – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej, realizowane w roku szkolnym 2016/17, 2017/18 i 2018/19;
  • „Zdrowe przedszkolaki” – zajęcia pozalekcyjne dla przedszkolaków realizowane w roku szkolnym 2018/19 i 2019/20;
  • „Ciekawi świata” – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej, realizowane w roku szkolnym 2018/19;
  • „Przedsiębiorczość — kompetencja XXI wieku” — zajęcia dla uczniów klasy VIII;