Konkurs kolęd i pastorałek

Weź udział w tegorocznym konkursie kolęd i pastorałek i podziel się z nami swoim talentem!

 

 

Regulamin Konkursu Kolęd i Pastorałek

w Zespole Szkół w Niebocku 21.01.2023

Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Niebocku

Koordynatorami konkursu są: Jadwiga Rajtar-Żaczek i ks. Andrzej Szkoła

Cele:

 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci i młodzieży
 • Propagowanie działalności twórczej wśród dzieci i młodzieży
 • Rozbudzenie w dzieciach i młodzieży chęci śpiewania kolęd i pastorałek
 • Rozwijanie talentów muzycznych
 • Kształtowanie właściwych postaw podczas prezentacji wokalnej
 • Budzenie wiary we własne możliwości podczas wykonywania utworu.

 

Termin i miejsce: 

Konkurs odbędzie się 21 stycznia o godzinie 10.00 w Kościele Parafialnym w Niebocku. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 stycznia – osobiście u nauczyciela muzyki lub mailowo

Uczestnicy:

Uczniowie z klas 0‑VIII z ZS w Niebocku.

Konkurs obejmuje występy solowe i duety dzieci i młodzieży w następujących kategoriach wiekowych:

Kl. 0- III

Kl. IV- VIII

Zasady uczestnictwa:

 • Uczestnicy wykonują jedną kolędę lub pastorałkę, łączny czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 min.
 • Dopuszcza się akompaniament lub podkład muzyczny CD/MP3.
 • Organizatorzy zapewniają sprzęt do odtwarzania CD/ MP3.
 • Występy będą nagrywane i publikowane na stronie internetowej szkoły, parafii
  i portalu społecznościowym Facebook.
 • Przewiduje się nagrody za pierwsze trzy miejsca w każdej grupie wiekowej oraz wyróżnienia i dyplomy dla każdego uczestnika.
 • Laureaci zaprezentują się podczas Dnia Babci i Dziadka w szkole 22 stycznia 2023r.

Kryteria oceny:

Jury konkursu będzie brało pod uwagę:

 • umiejętności wokalne
 • dobór repertuaru
 • interpretacja
 • ogólny wyraz artystyczny

Jury: Uczestników oceniać będzie komisja konkursowa złożona z nauczycieli i muzyków. Decyzja jury jest ostateczna. Przewidywana jest nagroda publiczności. Wyniki zostaną podane po zakończeniu konkursu i obradach JURY.

Informacja dodatkowa:

Próba przed konkursem dla osób chętnych odbędzie się dzień wcześniej, tj. 20 stycznia około godziny 18.00

 
 

Więcej wpisów w kategorii Podstawówka

 
 
 
 
 
 
Skip to content