Patronalne Święto Szkolnego Koła Caritas w Niebocku

20 października to, zarówno dla parafii, jak i dla Szkolnego Koła Caritas w Niebocku,bardzo ważny dzień. Wiąże się on z liturgicznym  wspomnieniem św. Jana Kantego, który już od wielu lat patronuje parafii, a od 5 lat Szkolnemu Kołu Caritas.

Dzień ten obchodziliśmy bardzo uroczyście. Cała społeczność szkolna z dwoma pocztami sztandarowymi na czele udała się do kościoła, aby wziąć udział w sumie odpustowej. Z uwagą wysłuchaliśmy kazania wygłoszonego przez rekolekcjonistę, który nawiązywał do postaci św. Jana Kantego — kapłana, profesora, człowieka miłującego prawdę, modlitwę, słynącego z wielkiej dobroci i miłosierdzia dla potrzebujących, a nade wszystko bardzo pokornego.

Po mszy św. wzięliśmy udział w uroczystej procesji, po której wróciliśmy do budynku szkoły na dalszą część uroczystości. Gościem, który zaszczycił nas swoją obecnością była Kierownik Stacji Opieki Caritas w Dydni – Pani Gabriela Wójtowicz. Po przywitaniu wszystkich przez Panią Dyrektor Beatę Dżoń, mogliśmy obejrzeć przygotowaną przez uczniów naszej szkoły część artystyczną przybliżającą postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, któremu ideały św. Jana Kantego były bardzo bliskie. Podobnie, jak nasz Patron, uczył On, aby być wrażliwym na krzywdę drugiego człowieka, którego nazywał bratem, siostrą. Młodzież pragnęła zaznaczyć fakt, że Kardynał Stefan Wyszyński w 2021 roku został wyniesiony do godności błogosławionego i że warto często wracać do prawd, które zapisał w programie Społecznej Krucjaty Miłości. Choćby do tej, bliskiej wolontariuszom SK Caritas: „Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie czyniono”.
Myśl ta na pewno przyświecała uczniom, którzy zdeklarowali się pozostać wolontariuszami w SK Caritas. Pozyskaliśmy do niego 8 kandydatów, którym Pani Gabriela Wójtowicz wraz z Panią dyrektor wręczyły Nominacje uprawniające do pracy w ramach wolontariatu.

Pani Kierownik Caritas pogratulowała wolontariuszom, a wszystkim życzyła zapału do nowych wyzwań, radości ze spotkań z ludźmi, którym będą nieść pomoc i poczucia, że warto to robić! Dodała, że to dzięki takim osobom, które chcą działać charytatywnie, ten Świat jest na Tak! I podziękowała za to, że swoim bezinteresownym pomaganiem czynią ten świat pięknym!

Część artystyczna przygotowana została pod kierunkiem  opiekunów  SK Caritas, natomiast nad oprawą muzyczną czuwała Pani Jadwiga Rajtar — Żaczek. Podczas akademii wykorzystano sprzęt nagłaśniający, który szkoła pozyskała w ramach realizacji projektu „Laboratorium przyszłości”. Obsługiwali go uczniowie klasy siódmej Dominique Klamut i Jakub Jatczyszyn pod okiem P. Krzysztofa Cipory.

 
 

Więcej wpisów w kategorii Bez kategorii