Gramy na instrumentach perkusyjnych

Uczniowie z III klasy już trzeci rok z rzędu uczęszczają na Koło Muzyczne realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych. Formy muzyczne, z jakimi dzieci mają kontakt podczas tych zajęć, są bardzo zróżnicowane i korzystnie wpływają na rozwój poznawczy oraz rozładowanie napięć emocjonalnych. Uczniowie kształtują i rozwijają swoje muzyczne uzdolnienia oraz rozbudzają własną wrażliwość na odbiór muzyki. Wśród aktywności muzycznych prowadzonych na zajęciach znalazła swoje miejsce także gra na instrumentach perkusyjnych z zestawu tzw. „instrumentarium Orffa”. Jest to bardzo ważny aspekt muzycznej twórczości dziecięcej. Młodzi muzycy, rozpoznając brzmienie instrumentów perkusyjnych i wykonując przy ich pomocy proste tematy rytmiczne czy akompaniamenty, rozwijają w sobie umiejętność improwizacji i ekspresji twórczej, wyzwalają pozytywne emocje i pobudzają wyobraźnię. Warto podkreślić, że metoda Orffa jest szeroko wykorzystywana w edukacji muzycznej (w szkolnictwie specjalistycznym i w placówkach masowych), a także w muzykoterapii dorosłych. W bieżącym roku zestaw szkolnych instrumentów Orffa został znacznie wzbogacony, dzięki temu dzieci  z jeszcze większą chęcią i zapałem uczęszczają na zajęcia muzyczne. Zakup instrumentów został zrealizowany dzięki uczestnictwu w programie „Dostępna Szkoła”. 

Przykład wykorzystania przez dzieci instrumentarium Orffa podczas zajęć muzycznych przedstawia poniższy film.  (JR‑Ż)

 

Tagi: , , ,

 

Więcej wpisów w kategorii Podstawówka