“Najlepsi z Najlepszych Certyfikat Młodego Europejczyka” i Nagroda Wójta Gminy Dydnia dla uczniów naszej szkoły

1 lipca 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów “Najlepsi z Najlepszych Certyfikat Młodego Europejczyka” oraz Nagród Wójta Gminy Dydnia. Wyróżnienia otrzymali ci uczniowie z terenu Gminy Dydnia, którzy w roku szkolnym 2021/2022 odznaczyli się szczególnymi wynikami i osiągnięciami w nauce.

Certyfikat mogą utrzymać uczniowie za: bardzo dobre wyniki kształcenia i wychowania – średnia ocen minimum 5,0; zachowanie wzorowe i szczególnie wyróżniającą działalność na rzecz szkoły, udział i osiągane wyniki w konkursach, koncertach, olimpiadach i zawodach: przedmiotowych, sportowych, artystycznych na szczeblu: gminy, powiatu, rejonu, województwa i kraju, pracę w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych, tytuł laureata w konkursach artystycznych na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

W roku szkolnym 2021/2022 certyfikatem „Najlepsi z najlepszych Certyfikat Młodego Europejczyka” wyróżnionych zostało 27 uczniów z terenu Gminy Dydnia, natomiast z naszej szkoły otrzymali go następujący uczniowie:

 • Julia Barańska 
 • Wiktor Czerkies 
 • Magdalena Fic 
 • Martyna Kopiczak 
 • Gabriela Kostecka 
 • Aleksandra Myćka 
 • Dominika Oleniacz 
 • Anna Pierożak 
 • Marlena Pilszak 
 • Wiktor Pomykała 
 • Antoni Sabat 
 • Amelia Sąsiadek
 • Lena Wolanin

Nagroda Wójta Gminy Dydnia jest przyznawana od 2021 na podstawie Uchwały nr XXIX/248/2020 Rady Gminy Dydnia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Dydnia. Nagroda ma charakter motywacyjny i jest wypłacana w formie jednorazowej nagrody pieniężnej. Przyznawana jest w kategoriach: za wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia naukowe, za wybitne osiągnięcia sportowe, za wybitne osiągnięcia artystyczne.

W roku szkolnym 2021/2022 Nagrodą Wójta Gminy Dydnia wyróżnionych zostało 9 uczniów, w tym z naszej szkoły otrzymali tę nagrodę następujący uczniowie:

 • Julia Barańska 
 • Martyna Kopiczak 
 • Maciej Lorenc 
 • Anna Pierożak 
 • Amelia Sąsiadek 
 

Tagi: , , ,