Zarządzenie Wójta Gminy Dydnia w sprawie przerw w funkcjonowaniu przedszkoli w okresie wakacyjnym

Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku informuje, że termin zapisu dzieci do przedszkola na okres wakacyjny roku szkolnego 2021/22 mija 20 czerwca 2022 r.

 
 

Więcej wpisów w kategorii Przedszkole