Ważne terminy i wydarzenia — informacja dla rodziców i uczniów.

Ważne terminy i wydarzenia:
24, 25, 26.05.2022r. – egzamin ósmoklasisty. Klasy I‑VII dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Do 31.05.2022r. — podanie do wiadomości uczniów i rodziców propozycji ocen rocznych z zajęć dydaktycznych i zachowania
5.06.2022r. – Piknik rodzinny
Do 15.06.2022r. – końcoworoczna klasyfikacja uczniów
17.06.2022r. — dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów
17.06.2022r. — konferencja klasyfikacyjna
24.06.2022r. – zakończenie roku szkolnego (organizacja tego dnia zostanie podana w późniejszym terminie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          B.Chorążak

 
 

Więcej wpisów w kategorii Bez kategorii