Ważne terminy — informacja dla uczniów i rodziców.

  • do 7.01.2022 r. – poinformowanie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach za I semestr za pomocą e‑dziennika,
  • do 26.01.2022 r. – klasyfikacja uczniów za I semestr,
  • 28.01.2022 r. – posiedzenie RP-konferencja klasyfikacyjna – godz.14.30,
  • 1 — 2 .02.2022r. – wywiadówka semestralna — jej forma zostanie uzgodniona z rodzicami przez wychowawców.