Weź udział w szkolnym konkursie kolęd i pastorałek

Zapraszamy uczniów klas „0”- VIII do udziału w tegorocznym konkursie. Organizacja i przebieg konkursu zależeć będzie od ilości zgłoszonych osób.

 

Regulamin Konkursu Kolęd i Pastorałek

w Zespole Szkół w Niebocku

15.01.2022

 

Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Niebocku

Koordynatorami konkursu są: Jadwiga Rajtar-Żaczek, ks. Andrzej Szkoła

Cele:

 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci i młodzieży
 • Propagowanie działalności twórczej wśród dzieci i młodzieży
 • Rozbudzenie w dzieciach i młodzieży chęci śpiewania kolęd i pastorałek
 • Rozwijanie talentów muzycznych
 • Kształtowanie właściwych postaw podczas prezentacji wokalnej
 • Budzenie wiary we własne możliwości podczas wykonywania utworu.

 

Termin i miejsce: 

Konkurs odbędzie się 15 stycznia o godzinie 10.00 w Kościele Parafialnym w Niebocku. Zgłoszenia przyjmujemy do 13 stycznia – osobiście u nauczyciela muzyki, mailowo lub telefonicznie.

 

Uczestnicy:

Uczniowie z klas 0‑VIII z ZS w Niebocku.

Konkurs obejmuje występy solowe i zespołowe dzieci i młodzieży w następujących kategoriach wiekowych:

Kl. 0- III

Kl. IV- VIII

Zasady uczestnictwa:

 • Uczestnicy wykonują jedną kolędę lub pastorałkę, łączny czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 min.
 • Dopuszcza się akompaniament lub podkład muzyczny CD/MP3.
 • Organizatorzy zapewniają sprzęt do odtwarzania CD/ MP3.
 • Występy będą nagrywane i publikowane na stronie internetowej szkoły, parafii i portalu społecznościowym Facebook.
 • Przewiduje się nagrody za pierwsze trzy miejsca w każdej grupie wiekowej oraz wyróżnienia i dyplomy dla każdego uczestnika.

 

Kryteria oceny:

Jury konkursu będzie brało pod uwagę:

a) umiejętności wokalne

b) dobór repertuaru

c) interpretacja

d) ogólny wyraz artystyczny

Jury: Uczestników oceniać będzie komisja konkursowa złożona z nauczycieli i muzyków. Decyzja jury jest ostateczna. Przewidywana jest nagroda publiczności. Wyniki zostaną podane po zakończeniu konkursu i obradach JURY.

 

Tagi: , ,

 

Więcej wpisów w kategorii Podstawówka