Organizacja opieki w szkole dla uczniów klas I — III.

Na podstawie par. 4 ust. 1 rozporządzenia MEiN z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuje się rodziców uczniów klas I — III, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w dniach 20 — 22.12.2021r. oraz 3 — 5.01.2022r., że mają prawo złożyć pisemny wniosek do dyrektora o zorganizowanie ich dzieciom opieki w szkole (zgodnie z planem zajęć). Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły, w terminie do 17.12.2021r.
Rodzice dzieci uczestniczących w zdalnym nauczaniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zobowiązani są do dopilnowania swoich dzieci, aby w tych zajęciach uczestniczyły.

Bożena Chorążak