Pasowanie pierwszoklasistów w Dniu Nauczyciela!

     Piątek, 15 października w naszej szkole był dniem wyjątkowym dla uczniów klasy I. Był on wyjątkowy, ponieważ w tym dniu niedawne „maluchy” stały się prawdziwymi uczniami. W obecności pani dyrektor Bożeny Chorążak i pani Renaty Sieńczak oraz zaproszonych gości: pani Wójt Alicji Pocałuń, pani dyrektor ZOS Jolanty Biedy, księdza proboszcza Andrzeja Szkoły, przewodniczącej Rady Rodziców pani Beaty Sąsiadek, rodziców i nauczycieli, pokazali, że są dzielni, potrafią już pięknie recytować wiersze i śpiewać piosenki.

     Złożyli także uroczyste ślubowanie, w którym przyrzekali, że będą starać się być dobrymi uczniami i godnie reprezentować swoją szkołę i Ojczyznę. Następnie pani dyrektor dokonała symbolicznego „pasowania na ucznia”, a ksiądz proboszcz pobłogosławił dzieci i poświęcił ich tornistry, książki i przybory szkolne.

     Uradowane dzieci otrzymały mnóstwo prezentów i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.

Ale to nie wszystko!

    Podczas tej uroczystości przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pamiętali o swoich nauczycielach. Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej złożyli wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia i wręczyli kwiaty.

     O święcie tym pamiętała również pani Wójt, która wręczyła pani dyrektor Bożenie Chorążak nagrodę za trud włożony w ciężką i bardzo wymagającą pracę. Cieszymy się i gratulujemy!!!

     Na zakończenie pragniemy złożyć serdeczne podziękowania dla  Banku PKO Bank Polski w Brzozowie za ufundowanie upominków dla uczniów klasy pierwszej.

Alicja Adamska