Dyżur wakacyjny Przedszkola Gminnego w Niebocku.

Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku informuje, że Przedszkole Gminne w Niebocku pełni dyżur wakacyjny od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2021r.  dla dzieci z terenu Gminy Dydnia. W związku z tym wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na okres wakacyjny, należy złożyć do dnia 23 lipca 2021r.w sekretariacie szkoły lub wrzucić do skrzynki na listy przy przedszkolu.Wniosek wakacyjny można pobrać ze strony szkoły — zakładka „Dokumenty do pobrania” lub w sekretariacie szkoły.

B. Chorążak