Podziękowania dla EKOBALL‑u Sanok

Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku składa serdeczne podziękowania Panu Bogusławowi Rajtarowi — prezesowi Zarządu KS EKOBALL w Sanoku, za umożliwienie bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach nauki pływania na basenie MOSIR Sanok, dla naszych najmłodszych uczniów.

Samo uczestnictwo w tym programie, całkowicie bezpłatne, nie było by możliwe, gdyby nie zaangażowanie Pana Tomasza Żaczka, od którego uzyskaliśmy informację o możliwości udziału w w/w zajęciach, Pani Wójt ‑Alicji Pocałuń, która zapewniła nam bezpłatny transport, oraz Pani Dyrektor ZOS — Jolanty Bieda za koordynację wyjazdów.

Udział w tym programie, w obecnym czasie, ma wyjątkowe znaczenie. Oprócz nabycia umiejętności pływania, po długiej przerwie, dzieci mają możliwość spotkania się z rówieśnikami z różnych środowisk i tym samym powrotu do „normalności”.

Dzisiaj jedna grupa uczniów jest już po pierwszych, udanych zajęciach i z niecierpliwością czeka na kolejne.

W imieniu uczniów i ich rodziców, wszystkim zaangażowanym osobom serdecznie dziękuję, a samym dzieciom życzę niezapomnianych wrażeń.

Bożena Chorążak

 
 

Więcej wpisów w kategorii Bez kategorii