Nasi laureaci XXI Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza”

Tegoroczna XXI edycja Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza” przebiegała pod hasłem „Niezapomniane Podkarpacie”. Wzięli w niej udział nasi uczniowie w różnych kategoriach.

Najlepsze wyniki osiągnęli:

 

  • w kategorii informatyczno — krajoznawczej II miejsce zajął Patryk Gratkowski — uczeń klasy VIII;

 

  • w kategorii plastycznej II miejsce zajęła Judyta Zubel — uczennica klasy IV.

 

Laureatom oraz pozostałym uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. Pani Ewie Zawadzie-Chorążak, Pani Annie Pocałuń oraz Panu Krzysztofowi Cipora dziękujemy za opiekę i pomoc merytoryczną.

Bożena Chorążak