Informacja dla rodziców i uczniów

      Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku informuje, że przerwa świąteczna trwa od 1.04.2021r. tj. czwartek do 6.04.2021 r. tj. wtorek. W tych dniach szkoła nie zapewnia opieki świetlicowej.

      Ponadto, po uzgodnieniu z Radą Rodziców oraz Organem Prowadzącym szkołę, informuję, że dni 7 i 8.04.2021 r. są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych ( dni dyrektorskie za 4 i 5.01.2021 r.). W tych dniach mogą być zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy uczestniczą obecnie w zajęciach stacjonarnych na terenie szkoły. Informację o potrzebie organizacji takich zajęć należy zgłosić do wychowawcy do dnia 31.03.2021 r.

Bożena Chorążak

 
 

Więcej wpisów w kategorii Bez kategorii