Ważna informacja dla rodziców i uczniów

Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku informuje, że w związku z zakupem e‐dziennika w naszej szkole, do właściwego jego funkcjonowania, niezbędne są adresy e‐mailowe ucznia i rodziców.

W związku z powyższym prosi się, aby aktualne adresy e‐mailowe ucznia i rodziców (inny niż ucznia), zapisane na kartce, dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie do 8.01.2020r., tj. do piątku, w godzinach 8.00 — 14.00, wg podanego wzoru:

Imię i nazwisko ucznia: .….….….….….….….….….….….….…

Adres e‐mail ucznia: .….….….….….….….….….….….….….….

Adres e‐mail matki: .….….….….….….….….….….….….….…..

Adres e‐mail ojca: .….….….….….….….….….….….….….….….

Bożena Chorążak