Ważne terminy dla uczniów

Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku informuje, że w związku ze zbliżającym się zakończeniem I semestru roku szkolnego 2020/21 ustala:

- wystawienie proponowanych ocen z przedmiotów edukacyjnych i zachowania do 22.12.2020r.

- termin przekazania informacji rodzicom i pozyskanie informacji zwrotnej 28.12.20r. – 5.01.21r.

- klasyfikacja uczniów za I semestr – 26.01.21r.

- konferencja klasyfikacyjna – 29.01.21r.

Bożena Chorążak

 
 

Więcej wpisów w kategorii Bez kategorii