Dyrektor ZS w Niebocku dziękuje za wsparcie świątecznej pomocy charytatywnej

„Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”

Przyjaciele ludzkich serc,
pojawiacie się w życiu potrzebującego człowieka jak Anioły
i już nie sposób o WAS zapomnieć.
Przyjaciele ludzkich serc
jesteście jak iskierki rozpalające nadzieję na lepsze jutro.
Przyjaciele ludzkich serc
DZIĘKUJEMY WAM za dobroć i radość
którą wciąż chcecie nieść…

Tymi słowami pragnę po raz kolejny bardzo serdecznie podziękować za wrażliwość otwierającą SERCE dla tych, którzy potrzebują pomocy, za bezinteresowną chęć czynienia dobra, za wszelką pomoc i życzliwość.

Dziękuję Szkolnemu Kołu Caritas za świąteczną charytatywną inicjatywę oraz pracownikom szkoły za zaangażowanie w nią.

Dziękuję Wam – Kochani Uczniowie –nie tylko należący do SK Caritas- za udział w tym dziele, za każdą świąteczną ozdobę, którą wykonaliście z myślą o wsparciu osoby potrzebującej pomocy.

Dziękuję wszystkim Rodzicom, którzy uwrażliwiają swoje dzieci na potrzeby innych i pokazują, że w życiu należy być dobrym człowiekiem i umieć pomagać.

Dziękuję Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Szkole i Księdzu Michałowi Deryło za przychylność i wyrażenie zgody na przeprowadzenie kiermaszu przy kościele oraz za piękne słowa zachęcające do wypełniania w życiu przykazania miłości.

I wreszcie ogromne Podziękowania kieruję w stronę Mieszkańców Niebocka, którzy i tym razem nie zawiedli. Po raz kolejny udowodnili, jak wielkie mają serca i jak często bliskie im są problemy, które dotykają innych ludzi. Wsparli, niejednokrotnie bardzo szczodrze, ten szlachetny cel, nawet mimo trudności związanych z trwającą nadal pandemią. Za tę wspaniałą postawę jeszcze raz serdecznie dziękuję!

Bez Was Wszystkich, Kochani, w różny sposób zaangażowanych w to dzieło, byłoby ono niemożliwe do zrealizowania.

Kwota zebrana podczas kiermaszu dnia 20.12.2020r. zostanie przekazana na leczenie i rehabilitację Pani Alicji Sech, mieszkanki naszej gminy. Pani Alicja to bardzo dzielna kobieta , a mieszkańcy Niebocka udowodnili dziś, że nie chcą pozostawić jej samej w tak trudnej sytuacji i w tym tkwi ich wielkość.

Bożena Chorążak

 

Tagi: