Informacja dla uczniów klasy 8 oraz uczniów — uczestników konkursów przedmiotowych

Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku informuje, że w dniu 12.11.2020r., tj. czwartek, od godz. 8.00 odbędą się, na terenie szkoły, konsultacje dla uczniów klasy ósmej z przedmiotów egzaminacyjnych
(j. polski, matematyka, j. angielski).

Ponadto informuje się wszystkich uczniów, którzy zgłosili chęć udziału w etapie szkolnym konkursów organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, że odbywać się one będą na terenie szkoły. Każdy konkurs rozpoczyna się o godz. 10.00, więc prosi się o przybycie do szkoły na 15 minut przed rozpoczęciem konkursu.

Harmonogram konkursów:

j. polski — 16.11.2020r. (poniedziałek)

matematyka — 17.11.2020r. (wtorek)

j. angielski — 18.11.2020r. (środa)

geografia — 25.11.2020r. (środa)

informatyka — 3.12.2020r. (czwartek).

Bożena Chorążak

 
 

Więcej wpisów w kategorii Bez kategorii