Informacja dla uczniów i rodziców

Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku informuje, że od dnia 9.11.2020r. do 29.11.2020r. w klasach od I — VIII obowiązuje zdalne nauczanie.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5 listopada 2020r. dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‐19, uczęszczających do klas I–III szkoły
podstawowej zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze na zasadach obowiązujących dotychczas.

Bożena Chorążak