Stołówka na miarę XXI wieku

Po środki finansowe na nową stołówkę Samorząd Gminy Dydnia  sięgnął w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Jest to wsparcie finansowe przewidziane na lata 2019–2023, a realizowane przez MEN.

Prace trwały od 1 sierpnia do końca września, ale efekty są widoczne. Mamy przestronne pomieszczenie z nowymi stolikami i krzesełkami. Zmiany dokonały się również w kuchni, która została doposażona w piec konwekcyjno‐parowy i nowe nakrycia stołowe. Obecnie z jadalni może korzystać ponad 80 uczniów.

Zakres  prac remontowych objął również nowe pomieszczenie dla trzeciego oddziału przedszkolnego, toalety, pokój nauczycielski oraz wejście do Publicznej Biblioteki.

Cała społeczność szkolna składa podziękowanie Radzie Gminy za zabezpieczenie środków na tą inwestycję. Na ręce Pani Wójt‐ Alicji Pocałuń składamy podziękowania za wszelkie starania w pozyskaniu dofinansowania do tej inwestycji. Dziękujemy również wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, którzy przyczynili się do realizacji tego zadania. Podziękowania składamy również wykonawcy za szybką i precyzyjną pracę.

 

Tagi: , ,

 

Więcej wpisów w kategorii Podstawówka