Dzień Wolontariatu

„Dobry człowiek to taki, który zauważa kłopoty innego i chce mu pomóc. Ta pomoc nie wymaga czasami wielkich nakładów, wystarczy dobre słowo, uśmiech, a czasami troszkę wysiłku i poświęcenia własnego czasu”. (MEN Dariusz Piontkowski)

Choć Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzony jest co roku 5 grudnia, to w naszej szkole świętujemy go 20 października. Związane jest to z Patronem Szkolnego Koła Caritas – Św. Janem Kantym, którego wspomnienie w  liturgii kościoła przypada właśnie w tym dniu.

Obranie tego świętego za Patrona nie było przypadkowe. Towarzyszył on bowiem przez długie lata uczniom niebockiego gimnazjum, którym stawiał siebie za wzór, nie tylko jako człowiek miłujący naukę, ale również wrażliwy na ludzką niedolę.

Kiedy więc z inicjatywy Pani Dyrektor Bożeny Chorążak  zostało powołane do życia SK Caritas  i przypieczętowane 14 marca 2017 r. dekretem Archidiecezji Przemyskiej, Patron gimnazjalistów stał się Opiekunem i godnym naśladowania Przykładem  dla wolontariuszy.

W tym roku obchodzimy nasze święto po raz trzeci. Ale choć było ono pięknie zaplanowane,  niezależne od nas okoliczności , zmusiły nas do nieco skromniejszych działań.  Tego dnia uroczyście wręczaliśmy nowym członkom SK Caritas nominacje wolontariackie. Tym razem zostaną one przekazane w najbliższym czasie, w warunkach bardziej sprzyjających naszemu zdrowiu.

Niemniej jednak przyjęcie nowicjuszy miało swój symboliczny wydźwięk. Należy znów podkreślić, że z kolejnej inicjatywy naszej Pani Dyrektor, obok placówki szkolnej stanęło „duże serce” na plastikowe zakrętki. Uczniowie klas VII, którzy w pełni świadomie podjęli decyzję o przynależności i chęci działania w SK Caritas, postanowili dać tego dowód. W bardzo krótkim czasie zapełnili „serce” po brzegi, co każe wierzyć, że będą najwspanialszymi wolontariuszami podtrzymującymi piękne tradycje  swoich kolegów, już absolwentów naszej szkoły.

Oczywiście podziękowania należą się wszystkim uczniom, którzy przyczynili się do zebrania takiej ilości nakrętek. Należy dodać, że w chwili obecnej SK Caritas liczy 49 wolontariuszy z klas VII-VIII, a młodsi koledzy, ucząc się od nich, przygotowują się do przyjęcia w przyszłości takich nominacji.

Obecność w tym symbolicznym miejscu Przedszkolaczków, reprezentantów najmłodszych grup uczniów naszej szkoły, dowodzi, że istnieje ogromna potrzeba kontynuowania działalności SK Caritas, która wspiera naszą szkołę w jej Misji i realizacji Programu Wychowawczego .

Oto kilka ważnych myśli przyświecających obchodom Święta SK Caritas:
Hymn z brewiarzowej Liturgii godzin, ukazując postawę życiową Mistrza Jana, jego wrażliwość na wszelką niedolę ludzką, potwierdza realizację słów Ewangelii oraz wskazuje dziś żyjącym wzór do naśladowania:

Z troską największą, wśród mrozu,
Okryłeś płaszczem biedaka;
Głodnych karmiłeś nędzarzy,
Podałeś napój pragnącym.
Ty, któryś nigdy proszących
Bez wsparcia nie pozostawił.

Jan Kanty głęboko wziął sobie do serca Chrystusowe przykazanie miłości: „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem”.

Obdarzon przez Pana duchem miłosiernym,
Dążył, by ulżyć niedoli swych braci,
Niósł im pociechę i ratował z nędzy,
Przebaczał wrogom, nauczał mądrości.

Dziś to dziedzictwo zostało przekazane w nasze ręce i nie może pójść w zapomnienie. Dlatego wszyscy uczniowie, którzy zgłaszają chęć przynależności do tej szkolnej organizacji, bardzo aktywnie angażują się w realizację poszczególnych akcji, wykazują się chęcią niesienia pomocy potrzebującym i wrażliwością na ludzką niedolę i cierpienie.

M.A.

 

Tagi: ,