Wybory Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/21

Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku ogłasza zdalną formę wyboru Rady Rodziców na rok 2020/21 lub, za zgodą rodziców, pozostaje dotychczasowo działająca oddziałowa RR o ile członkowie wyrażają na to zgodę.

Zgoda na kontynuowanie reprezentowania klasy w radzie oddziałowej potwierdzana będzie telefonicznie.

Wybory zdalne odbyć się muszą w kl I SP oraz grupach przedszkolnych.

W związku z powyższym proszę o wyrażenie pisemnej opinii:

Przeprowadzamy wybory zdalne w kl II‐ VIII  TAK   NIE  ( proszę zakreślić odpowiednio)

Jeśli NIE to:
Jestem za tym, aby w klasie ……. pozostała ta sama Rada Oddziałowa.

Skład Rady Rodziców( 19/20) każdej klasy znajduje się na stronie szkoły.

Termin składnia informacji‐ do 17.09.2020r.( Każdy uczeń otrzyma powyższy tekst) .

O formie wyborów zdecyduje większość głosujących w danej klasie. Rodzice, którzy chcą pracować w Radzie Rodziców mogą swoją kandydaturę zgłosić samodzielnie.
Po wyborach Rad Oddziałowych,  w formie stacjonarnej dokonamy wyboru Prezydium Rady Rodziców.

Bożena Chorążak

 

 
 

Więcej wpisów w kategorii Bez kategorii