Projekt Programu wychowawczo‐profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Niebocku

Na stronie szkoły w zakładce „Wychowanie i profilaktyka” opublikowano projekt Programu wychowawczo‐profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Niebocku. Prosimy rodziców o zapoznanie się z treścią projektu. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści dokumentu należy składać telefonicznie lub mailowo do szkoły do dnia 25 września 2020 r.

 
 

Więcej wpisów w kategorii Podstawówka