Organizacja pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/21

        Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku informuje, że od 2.09.2020r. funkcjonuje świetlica szkolna dla uczniów klas I — III rodziców pracujących oraz uczniów dowożonych z Grabówki, na podstawie karty zapisu dziecka do świetlicy, która umieszczona jest na stronie szkoły w zakładce świetlica szkolna.

W/w kartę należy pobrać, wypełnić, zeskanować i przesłać e‐mailem na adres szkoły: gimniebo@poczta.onet.pl lub wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się przy przedszkolu.  Plan pracy świetlicy umieszczony jest również w zakładce: świetlica szkolna, a godziny pracy świetlicy zapisane są w karcie zapisu. Wypełniając kartę zapisu dziecka do świetlicy należy podać rzeczywiste godziny pobytu dziecka na świetlicy, po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

Ponadto informuje się, że wszelkie zmiany planu zajęć umieszczane będą również na stronie szkoły, w zakładce: zmiany planu zajęć, w wyjątkowych sytuacjach w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Bożena Chorążak

 

 
 

Więcej wpisów w kategorii Bez kategorii