Informacja dla rodziców

Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku informuje, że istnieje możliwość transportu uczniów do szkoły i ze szkoły mieszkających w Niebocku, z kierunku Grabówka, przez firmę TRAVEL.

Miesięczny koszt przewozu to 80 zł od ucznia (ponoszony przez rodziców).

Godziny przyjazdów do szkoły i odwozów wg planu dla uczniów dowożonych z Grabówki.

Wszystkich zainteresowanych prosi się o kontakt telefoniczny z dyrektorem szkoły.

Bożena Chorążak

 
 

Więcej wpisów w kategorii Bez kategorii