Organizacja roku szkolnego 2020/21 w szkole podstawowej

Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 01.09.2020r.

Na godz. 8.00 zapraszamy uczniów klas:

klasa I — wejście od strony sali gimnastycznej, sala nr 15,

klasa IV — wejście główne, sala nr 18,

klasa VIa — wejście główne, sala nr 17,

klasa VIb — wejście od strony sali gimnastycznej, sala nr 5,

klasa VIII — wejście od strony sali gimnastycznej, sala nr 21.

Na godz. 9.00:

klasa II — wejście od strony sali gimnastycznej, sala nr 14,

klasa III — wejście główne, sala nr 19,

klasa V — wejście od strony sali gimnastycznej, sala nr 16,

klasa VIIa — wejście strony sali gimnastycznej, sala nr 21,

klasa VIIb — wejście główne, sala nr 23.

Dla uczniów dojeżdżających z Grabówki, w dniu 01.09.2020r. — wyjazd z Grabówki — godz. 7.40, powrót do domu — ok. 8.30 (bus).

Poniżej zamieszczone zostały wytyczne, do których proszę się zastosować od dnia 01.09.2020r.

 1. Do szkoły przychodzi uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych (kaszel, katar, stan podgorączkowy, zaburzenia jelitowe).
 2. W przypadku dzieci leczonych alergologicznie (z objawami kataru, kaszlu) rodzic ma obowiązek powiadomić wychowawcę klasy o tym fakcie, a dziecko powinno uczęszczać do szkoły.
 3. Jeżeli dziecko alergiczne będzie miało objawy inne, np. podwyższona temperatura, zaburzenia jelitowe, itp. należy dziecko pozostawić w domu.
 4. Każdy uczeń wchodzący do szkoły musi mieć założoną własną maseczkę na usta
  i nos. Maseczkę można zdjąć dopiero w momencie zajęcia miejsca w klasie.
 5. W czasie przebywania w częściach wspólnych na przerwach śródlekcyjnych (korytarz, toalety) obowiązuje zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m oraz zakładanie maseczki.
 6. W przypadku spędzania przerwy na świeżym powietrzu maseczki nie obowiązują.
 7. Przy drzwiach wejściowych do szkoły znajdują się dozowniki z płynem dezynfekującym, którym uczniowie klas IV — VIII, przy wejściu i wyjściu ze szkoły, obowiązkowo muszą zdezynfekować ręce.
 8. Uczniowie klas „0” oraz I – III po wejściu do szkoły myją obowiązkowo ręce w łazienkach.
 9. Bezpośrednio po wejściu do szkoły uczeń wchodzi na teren szkoły (nie obowiązuje zmiana obuwia, należy tylko starać się by obuwie było czyste) i przemieszcza się
  w kierunku wyznaczonej klasy, w której ma mieć zajęcia lekcyjne.
 10. W klasie, w każdej ławce może siedzieć tylko jeden uczeń.
 11. Rodzice przyprowadzający uczniów do szkoły nie mogą wchodzić na teren szkoły.
 12. Rodzicu!!! Bądź do dyspozycji w przypadku, gdy Twoje dziecko w czasie pobytu w szkole będzie miało jakieś niepokojące objawy chorobowe (po informacji telefonicznej, dziecko należy natychmiast odebrać ze szkoły).
 13. Dla uczniów klas I – V wejście do szkoły jest od strony sali gimnastycznej, natomiast dla uczniów klas „0” oraz VI – VIII wejście główne od strony parku.
 14. Odbiór dzieci ze szkoły odbywa się w ten sam sposób (rodzice oczekują na dzieci przed budynkiem szkoły z zastosowaniem dystansu społecznego oraz wytycznych GIS).
 15. W przypadku gdy rodzic odbiera dziecko w ciągu dnia (zwalnia z zajęć) używa dzwonka znajdującego się przy wejściu głównym od strony parku i oczekuje na dziecko przed wejściem.
 16. Zajęcia wychowania fizycznego, przy sprzyjających warunkach pogodowych odbywać się będą na zewnątrz. W przypadku złych warunków pogodowych lekcje będą na sali gimnastycznej i wówczas uczniowie muszą mieć obuwie zmienne.
 17. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych po powrocie dziecka ze szkoły do domu należy się skontaktować telefonicznie z lekarzem.

Powyższe wytyczne dotyczą pierwszych tygodni funkcjonowania szkoły.

Do wytycznych zastosowanie będą miały procedury szkolne opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS.

Bożena Chorążak

 

 

 
 

Więcej wpisów w kategorii Bez kategorii