Organizacja roku szkolnego 2020/21 w przedszkolu

Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku informuje, że od dnia 01.09.2020r. przedszkole rozpoczyna pracę
w trybie normalnym, tzn. czynne jest od godz. 6.30 do 16.00.

Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci młodsze, z oddziału 3–4 latków oraz 4 latków.

Dzieci 6‐letnie i 5‐letnie zapisane do oddziału „0” w godzinach od 8.00 — 13.00 należy przyprowadzić do szkoły, wejściem głównym od strony parku, ponieważ ich sala mieści się na parterze szkoły podstawowej. Ta sama zasada obowiązuje przy odbiorze dziecka.

Wszystkie dzieci 5‐cio letnie z oddziału „0” zapisane w godzinach wcześniejszych niż 8.00 należy przyprowadzać do przedszkola i późniejszych niż 13.00 odbierać również z przedszkola i tam należy „odbijać” karty.

Ważne zasady!!!

Rodzicu:

  1. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych (katar, kaszel, temperatura, zaburzenia jelitowe itp.). W przypadku podejrzenia jakichkolwiek objawów chorobowych dziecko nie zostanie przyjęte w danym dniu do przedszkola.
  2. Nie wysyłaj dziecka do przedszkola jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
  3. Nie pozwalaj dziecku na przynoszenie z domu jakichkolwiek przedmiotów, zabawek, picia i jedzenia.
  4. Bądź do dyspozycji w przypadku, gdy Twoje dziecko w czasie pobytu w przedszkolu będzie miało jakieś niepokojące objawy chorobowe (po informacji telefonicznej, dziecko należy natychmiast odebrać z przedszkola).
  5. Zachowaj wszelkie środki ostrożności na terenie przedszkola, przebywaj tylko w strefie wyznaczonej dla rodziców (w maseczce i rękawicach – obowiązkowo), zgodnie z zasadą — 1 rodzic z dzieckiem, lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem – 1,5m.
  6. Dzieci do przedszkola może przyprowadzać i odbierać tylko osoba zdrowa.
  7. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych po powrocie dziecka
    z przedszkola do domu należy się skontaktować telefonicznie z lekarzem.

Do wytycznych zastosowanie będą miały procedury przedszkolne  opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS.

Bożena Chorążak

 
 

Więcej wpisów w kategorii Bez kategorii