Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego w okresie wakacji

Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku informuje, że boisko wielofunkcyjne stanowi majątek szkoły, a jego administratorem jest dyrektor.

W okresie wakacji z boiska mogą korzystać uczniowie i mieszkańcy pod warunkiem zachowania zasad:

  • boisko jest użytkowane zgodnie z regulaminem, z poszanowaniem sprzętu tam się znajdującego (szczególnie krzesełek),
  • z indywidualnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa, posiadania we własnym zakresie środków dezynfekujących, itp.

W przypadku zniszczeń, dewastacji lub zgłoszeń naruszenia zasad bezpieczeństwa boisko zostanie zamknięte.

O łamaniu zasad należy informować telefonicznie lub e‐mailowo: 13 43 95 830, bozchor@onet.eu, gimniebo@poczta.onet.pl.

W przypadku przebywania na boisku osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem należy poinformować PSSE  w Brzozowie, Wójta Gminy Dydnia, dyrektora szkoły.

Bożena Chorążak

 
 

Więcej wpisów w kategorii Bez kategorii