Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Niebocku

      Dnia 26.06.2020 r. zabrzmiał ostatni dzwonek, wyczekiwany jak nigdy dotąd. Okres od 12.03.2020 r. do 26.06.2020 r. zapamiętamy wszyscy. Poczucie zagrożenia spowodowane epidemią, zawieszenie zajęć, nauczanie zdalne, stały się naszą codziennością. W końcu przyszedł ten oczekiwany przez całą społeczność uczniowską dzień zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

      W tym roku szkolnym również uroczystość zakończenia roku przybrała szczególny wymiar. Wszystkie klasy żegnały się z wychowawcami w różnych godzinach z zachowaniem rygoru sanitarnego.

      Mury naszej szkoły opuścili uczniowie klasy ósmej. Pożegnanie odbyło na sali gimnastycznej, w którym uczestniczyła Pani Wójt Gminy Alicja Pocałuń. W szczególny sposób uhonorowano uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły i tych, którzy sławili naszą szkołę podczas rywalizacji sportowych.

       Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom ukończenia poszczególnych klas z pięknymi wynikami. Składamy też podziękowania wszystkim Rodzicom za trud, jaki włożyli w tak trudną, zdalną edukację, a wszystkim nam życzę spokojnych, zdrowych i słonecznych wakacji, a po nich powrotu do szkoły!!!

E.Wojnicka

 
 

Więcej wpisów w kategorii Podstawówka