„ Nakrętki dla …” – akcja charytatywno‐ekologiczna

      Zbieranie nakrętek to wciąż jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno‐ekologicznych polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym. Nakrętki przerabia się na surowiec wtórny — nowe zakrętki, opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów. Pozyskane w ten sposób pieniądze przekazywane są na leczenie, rehabilitację lub sprzęt specjalistyczny dla chorych dzieci

      Akcja taka odbywa się również w naszej szkole. Od kilku lat zbieramy plastikowe nakrętki. W akcję zaangażowani są uczniowie ze wszystkich oddziałów przedszkolnych i szkolnych na terenie naszej placówki, nauczyciele i pracownicy szkoły. Bardzo cieszy nas zaangażowanie nie tylko uczniów, ale całych ich rodzin.
Zebrane nakrętki przekazywane są Fundacji „Czas Nadziei” z Sanoka.  W tym roku szkolnym prowadziliśmy zbiórkę na dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych dla chorego na nowotwór Jakuba Pietrasza  z Sanoka.
Akcja pozwala nam wszystkim uświadomić sobie,  jak ważne jest bezinteresowne niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, a także uczy nas tworzenia stałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu.

       Do zakończenia roku szkolnego kontynuujemy zbiórkę zakrętek z przeznaczenie na rehabilitację dla chorej dziewczynki. Prosimy o zaangażowanie się w te działania uczniów i rodziców na wcześniej określonych zasadach.

 
 

Więcej wpisów w kategorii Podstawówka