Dyżur w przedszkolu na wakacjach

Na podstawie ZARZĄDZENIA NR 347/2020 Wójta Gminy Dydnia z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dydnia w roku szk. 2019/20, Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku informuje, że Przedszkole Gminne w Niebocku prowadzi dyżur wakacyjny od 1.07.2020r. do 31.07.2020r.

W związku z powyższym na stronie internetowej szkoły, w zakładce dokumenty do pobrania znajduje się wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na okres wakacji, który należy pobrać i złożyć w sekretariacie szkoły lub w przedszkolu, w terminie do 26.06.2020r.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z w/w zarządzeniem na dyżur wakacyjny przyjmowane są dzieci, które uczęszczają do przedszkola w roku szkolnym 2019/20.

Bożena Chorążak