Ważne terminy związane z zakończeniem roku szkolnego

Wystawianie propozycji ocen z zajęć  dydaktycznych i z zachowania  – do 3 czerwca 2020r.

Zapoznanie uczniów i rodziców z proponowanymi ocenami  i otrzymanie potwierdzającej informacji zwrotnej 4.06–8.06.2020r.

12.06.2020r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16–18.06.2020r. – egzamin ósmoklasisty, dni wolne od zajęć dydaktyczno‐wychowawczych dla kas I‐VII.

19.06.2020r. – konferencja klasyfikacyjna – godz. 10.00.

Bożena Chorążak

 
 

Więcej wpisów w kategorii Bez kategorii