Informacje dla rodziców związane z powrotem dzieci do szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku informuje, że w związku z możliwością powrotu dzieci do szkoły od 25.05.2020 r., w zakładce dokumenty do pobrania zamieszczone zostały: tygodniowy rozkład zajęć dla uczniów klasy I oraz uczniów klasy II i III w łączeniu, plan zajęć świetlicowych, plan zajęć sportowych w ramach SKS, plan konsultacji dla uczniów klasy VIII oraz wewnętrzne procedury bezpieczeństwa pobytu dzieci na terenie szkoły w okresie pandemii.

Od poniedziałku dla powracających zostanie zorganizowane dożywianie na zasadach, które obowiązywały przed 16.03.2020 r.

Jednocześnie informuję, że:

RODZICU, TO TYLKO TY DECYDUJESZ O POWROCIE SWOJEGO DZIECKA DO SZKOŁY I JEGO UDZIALE WE WSZYSTKICH PROPONOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ FORMACH ZAJĘĆ. PODPISUJĄC OŚWIADCZENIE – ZGODĘ NA UDZIAŁ W PROPONOWANYCH FORMACH ZAJĘĆ RÓWNOCZEŚNIE AKCEPTUJESZ OPRACOWANE PROCEDURY SZKOLNE.

Ponadto informuję, że szkoła prowadzi nadal zbiórkę zakrętek na następujących zasadach:

zakrętki w jednym  worku, z kartką wewnątrz  z  imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą umieścić bez zgłaszania przy drzwiach wejściowych do szkoły w godzinach  8.00 — 15.00.

Bożena Chorążak

 
 

Więcej wpisów w kategorii Bez kategorii