Informacje dla rodziców i uczniów klas I — III

Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku informuje, że od dnia 25.05.2020r. istnieje możliwość powrotu uczniów klas I — III do szkoły.  Jeśli  do poszczególnych klas uczęszczać będzie co najmniej 10 uczniów (do 12 maksymalnie) prowadzone będą zajęcia dydaktyczno — wychowawcze, zgodnie z tygodniowym planem zajęć, a po nich, w przypadku obojga rodziców pracujących, zajęcia opiekuńcze dla ich dziecka, do godz. 14.30. Dla uczniów, którzy pozostaną w domach lekcje będą równocześnie transmitowane online przez skypa.  W sytuacji, gdy do szkoły powrócą nieliczni uczniowie obojga rodziców pracujących zostaną dla nich zorganizowane zajęcia opiekuńczo‐wychowawcze w godzinach 7.30 — 14.30.

W przypadku tylko zajęć opiekuńczych w szkole będzie kontynuowane zdalne nauczanie.

O powrocie dzieci do szkoły decydują rodzice, po wcześniejszym złożeniu oświadczenia potwierdzającego powrót dziecka do szkoły, z równoczesną akceptacją procedur zawartych w: https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych edukacja_wczesnoszkolna  oraz szczegółowych wewnątrzszkolnych procedur.

Bożena Chorążak

 
 

Więcej wpisów w kategorii Bez kategorii