Drodzy Rodzice uczniów z miejscowości Grabówka

      Na stronie szkoły www.zsniebocko.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” zamieszczona została deklaracja rodziców w sprawie zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej w Niebocku z dniem 1 września 2020 roku.

      Uprzejmie proszę wszystkich zainteresowanych rodziców o wypełnienie tejże deklaracji do 30 kwietnia 2020 r.

      Deklarację można dostarczyć do sekretariatu szkoły, jeśli przywrócone zostanie szkole stacjonarne funkcjonowanie, lub wrzucić do skrzynki pocztowej wiszącej przy wejściu do Przedszkola w Niebocku.

      Jakiekolwiek pytania można kierować na adres mailowy szkoły gimniebo@poczta.onet.pl 

dyrektor szkoły

Bożena Chorążak