Kontakt ze szkołą na czas kwarantanny

W związku z całkowitym zamknięciem szkoły w dniach 16 — 25 marca 2020 roku w przypadku konieczności skontaktowania się z dyrektorem szkoły proszę skorzystać z poczty e‐mail o adresie gimniebo@poczta.onet.pl lub skontaktować się z Zespołem Obsługi Szkół w Dydni pod numerem telefonu 13 43 08 131.

dyrektor szkoły

Bożena Chorążak