Drogi uczniu, drogi rodzicu

Informuje się, że w związku ze zdalną realizacją podstawy programowej masz obowiązek przekazywania wszystkich prac zleconych przez nauczycieli w terminie i formie przez nich określonej (staraj się, aby prace były czytelne i staranne).

Pamiętaj, że prace wskazane przez nauczycieli będą oceniane zgodnie z przedmiotowymi systemami oceniania (brak przesłanej pracy „nie do oceny„w terminie będzie skutkować nieprzygotowaniem, zaś brak „pracy do oceny” — oceną niedostateczną).

Jednocześnie informuje się, że pracujemy zgodnie z obowiązującym szkolnym podziałem godzin (w materiałach wysyłanych przez nauczycieli podawane są daty  realizacji poszczególnych tematów).

Bożena Chorążak