Apelujemy o bezwzględne zachowanie kwarantanny domowej!

       W związku z epidemią koronawirusa najbardziej odpowiedzialnym zachowaniem będzie zorganizowanie czasu wolnego dzieciom w domu. Przestrzega się przed grupowymi spotkaniami np. na boisku szkolnym, stadionie, przystanku lub w prywatnych domach, gdyż stwarza to zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa.

      Apelujemy o bezwzględne zachowanie kwarantanny domowej!

Dyrektor szkoły