Zapisy dzieci do przedszkola gminnego oraz klasy I szkoły podstawowej w Niebocku

      Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku ogłasza, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia w dniach od 5 lutego 2020 r. do 20 lutego 2020 r. odbędzie się rekrutacja do przedszkola gminnego oraz do klasy I Szkoły Podstawowej w Niebocku.

Treść zarządzenia Wójta Gminy Dydnia

      Wnioski o przyjęcie do przedszkola i do klasy I SP dostępne są w sekretariacie szkoły lub można pobrać je ze strony internetowej  szkoły /zakładka „Dokumenty do pobrania”/.