Radosne Obchody Święta Objawienia Pańskiego oraz Dnia Babci i Dziadka

Od 12 już lat na ulicach polskich miast i wsi organizowany jest Orszak Trzech Króli. Jest to nowa tradycja, która cieszy się coraz większą popularnością. Jest jednocześnie symboliczną manifestacją przywiązania do życia zgodnego z zasadami wiary i wartości chrześcijańskich.

6 stycznia społeczność naszej szkoły na prośbę Ks. Proboszcza Andrzeja Szkoły również wzięła udział w takim orszaku, dołączając do licznie zgromadzonych parafian z Niebocka. Był to pierwszy taki orszak, który, miejmy nadzieję, jest zapowiedzią kolejnych.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem kolorowego korowodu dzieci i młodzieży spod budynku szkoły do miejscowego kościoła. Tam odbyła się uroczysta Msza święta celebrowana przez ks. Proboszcza. Wzrok przykuwali Trzej Królowie, którzy tego dnia zajmowali honorowe miejsce w kościele. Okolicznościową homilię wygłosił ks. wikariusz Michał Deryło. Mszę świętą uświetniła swoim występem orkiestra dęta działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dydni, która po jej zakończeniu dała jeszcze piękny koncert na nutę bożonarodzeniową.

Wyjątkowy okazał się powrót do budynku szkoły. Na bohaterów tego święta, czyli Trzech Królów czekały już bowiem specjalnie przygotowane sanie. Zaproszono do nich również Maryję z Dzieciątkiem i św. Józefa. Za nimi uformował się radosny i kolorowy orszak wiernych. Z koronami na głowach, kolorowymi balonami w rękach i z kolędą na ustach wyruszono do budynku szkoły, aby uczestniczyć w kolejnej część uroczystości.

Panu Dominikowi Cyparskiemu, który użyczył na tę okoliczność konnego powozu bardzo serdecznie dziękujemy. Podziękowania składamy również strażakom z Niebocka oraz policjantom z komisariatu w Dydni i Brzozowie, którzy zabezpieczali nasze przejście z kościoła do szkoły.

Szkolna uroczystość obejmowała zarówno obchody Święta Trzech Króli, jak i Dzień Babci i Dziadka. Na początku pani dyrektor Bożena Chorążak pięknie powitała wszystkich zebranych. Swoją obecnością zaszczycili nas  ks. Proboszcz Andrzej Szkoła, wójt gminy Dydnia Pani Alicja Pocałuń, sekretarz Gminy Dydnia Pani Edyta Kuczma, Kierownik Caritas w Dydni Pani Gabriela Wójtowicz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni Pan Rafał Czopor, przewodniczący Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Niebocku Pan Marian Wilusz, radni wsi Niebocko Pan Tomasz Żaczek, Pan Krzysztof Kopczyk oraz Pan Paweł Kopczyk, sołtys wsi Niebocko Pan Maciej Dżoń, przewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko Pan Dariusz Źrebiec, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Beata Sąsiadek oraz przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Niebocku Pani Elżbieta Fijałka. Pani dyrektor również serdecznie przywitała dzieci i mieszkańców Niebocka przybyłych na uroczystość. Gośćmi honorowymi w tym dniu byli Babcie i Dziadkowie.

To właśnie dla nich uczniowie klas I, II i III przygotowali wiersze, wyrażając miłość, szacunek i podziękowanie za troskę, uczucia i czas im poświęcony. Do życzeń wnukowie dołączyli piosenkę, wspierając swojego kolegę Macieja w przekazaniu jej w języku migowym pod czujnym okiem Pani Anny Sobaś — Bodzioch (poniżej film z miganej kolędy autorstwa Pani Edyty Jatczyszyn‐Lorenc).

Uroczystość uświetnił również swoim występem Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Kalina”, który pod kierownictwem Pani Beaty Ziółkoś – Florek i Pani Beaty Dżoń zaprezentował dwa tańce góralskie.

Z kolei uczniowie należący do szkolnego koła teatralnego prowadzonego przez Małgorzatę Adamską oraz rozwijający się wokalnie na zajęciach kółka muzycznego pod kierownictwem Pani Jadwigi Rajtar – Żaczek przy wsparciu Pani Moniki Krowiak przedstawili barwne i poruszające widowisko o Bożym Narodzeniu. W specjalnie dobranych strojach oraz w pięknej scenografii przygotowanej pod okiem Pani Matyldy Myćki, mali aktorzy przedstawili sceny narodzin Chrystusa. Jasełka miały charakter tradycyjny. Miały również piękne życiowe przesłanie. Uczniowie ze sceny mówili o dobroci, życzliwości, o przebaczaniu i wreszcie o możliwości naprawy swojego życia. Na końcu od trzech Aniołków popłynęły do nas piękne świąteczne i noworoczne życzenia.

Za zorganizowanie możliwości dobrego odbioru tego, co działo się na scenie, a więc za nagłośnienie serdecznie dziękujemy dyrektorowi GOK‐u oraz pracownikom Panu Wojtkowi i Panu Danielowi.

W dalszej kolejności głos zabrała Pani Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia, składając okolicznościowe życzenia Babciom i Dziadkom, a  wszystkim obecnym na uroczystości życzenia noworoczne. Następnie Ks. Proboszcz Andrzej Szkoła serdecznie podziękował za zaangażowanie w uroczystość, za radość wniesioną w ten dzień i za podtrzymywanie tradycji.

Na zakończenie Dyrektor Bożena Chorążak przyłączyła się do wszystkich wypowiedzianych wcześniej życzeń. Podziękowała za obecność, a pracownikom szkoły za przygotowanie uroczystości.

Podkreśleniem Dnia Babci i Dziadka było wręczenie Im słodkich upominków przez Radę Rodziców.

M.A.

 

Tagi:

 

Więcej wpisów w kategorii Podstawówka