Święto Odzyskania Niepodległości

      11 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w gminnych obchodach Święta Niepodległości, które odbywały się w Niebocku.

      Uroczystości rozpoczęły się przemarszem wszystkich uczestników spod Domu Ludowego w Niebocku do Kościoła Parafialnego pw. Świętego Jana Kantego. Tam odbyła się okolicznościowa msza święta. Po jej zakończeniu uczniowie przedstawili  część artystyczną.

      W dniu niezwykle uroczystym,  uczniowie  – spadkobiercy idei i marzeń kilku pokoleń Polaków o niepodległej Ojczyźnie — wyrazili  wdzięczność przodkom za zwycięstwo w walce z zaborcą, zapewnili, iż ich nigdy nie zostanie zapomniana.

      Wśród mieszkańców naszego powiatu, którzy brali udział w walkach o niepodległość Polski w latach 1914–1921 współcześni badacze wymieniają wielu mieszkańców naszej gminy, w tym kilkunastu mieszkańców Niebocka. W szczególny sposób wspominano  tych, którzy złożyli najwyższą ofiarę. Nazwiska poległych zostały ponadto wyeksponowane na tablicach ustawionych przy pomniku pamięci.

      Nic nie jest nam dane raz na zawsze, dotyczy to także wolności .Wolność trzeba ciągle zdobywać, ciągle  o nią walczyćmówił  święty Jan Paweł II . Pamiętając o tych słowach, a także o historii naszego kraju należy dokładać starań, by każdy kolejny dzień był świadectwem  troski o Ojczyznę. Sztuką jest umierać dla oj­czyz­ny, ale naj­większą sztuką jest dob­rze dla niej żyć.

      Ostatnia część uroczystości odbyła się przy pomniku obok domu ludowego. Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebocku podnieśli na maszt flagę państwową, Orkiestra Dęta  odegrała hymn.  Wójt Gminy Dydnia Pani Alicja Pocałuń powitała wszystkich obecnych na uroczystości i wygłosiła okolicznościową mowę. Następnie dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy „Wolna i Niepodległa. Wdzięczni za bezcenny dar Wolnej Ojczyzny. Mieszkańcy Gminy Dydnia”.

M. Czerkies

 

Tagi: