Program edukacyjny „Zawsze razem”

Uczniowie klasy III wzięli udział w tegorocznej edycji programu profilaktyczno‐ zdrowotnego „Zawsze razem”. Program ten jest organizowany w szkołach podstawowych od 2005 roku przez Powiatową Stację Sanitarno‐ Epidemiologiczną w Rzeszowie we współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i pracownikami służby zdrowia. Jego głównym celem jest przybliżenie dzieciom problematyki związanej z wirusem HIV oraz z chorobą AIDS, ale ma też uświadomić najmłodszym czym jest zdrowie i jak o nie prawidłowo dbać. Osoby realizujące program w naszej szkole, poprzez zróżnicowane formy i metody pracy, takie jak pogadanka, praca z książką, pokaz, prezentacja, aktywność plastyczna, gry, zabawy, quizy — starały się przybliżyć trzecioklasistom tematykę związaną ze zdrowym funkcjonowaniem człowieka oraz z sytuacją stanu chorobowego. Dzieci dowiedziały się także czym są choroby przewlekłe i zakaźne, jak można się zarazić i co robić, żeby nie chorować. W czasie prowadzonych zajęć kładziono też silny nacisk na kształtowanie postawy tolerancji wobec osób chorych oraz wyrażanie dla nich należytego szacunku. Dzieci nauczyły się właściwych zachowań wobec słabszych rówieśników, zrozumiały, że należy unikać zachowań ryzykownych oraz zostały wdrożone do podejmowania zdrowych wyborów życiowych. Zajęcia prowadzili: p. Jadwiga Rajtar‐Żaczek‐ wychowawca klasy III oraz pielęgniarki z NZOZ w Dydni – p. Edyta Bobkowska i p. Anna Nester. Koordynatorem programu w szkole była p. Barbara Bocoń‐ pedagog szkolny.

JR‐Ż